Omfamna din inre kritiker

Ett seminarium om att förstå och läka skam

Skam är en känsla av att vara otillräcklig, värdelös eller fel på något sätt. Skam kan vara personlig, där man skäms över sina egna handlingar eller egenskaper, eller social, där vi blir ”skammade”, värderade eller kritiserade av andra.

Alla människor känner skam, men skammen kan ha många ansikten och vi är olika sårbara för skam. Vi kan uppleva skam redan som spädbarn. Skammen är kopplad till vår identitetsutveckling, vilket vi får med oss i livet genom våra anknytningsmönster. Den dolda skammen kan vara svår att förstå men leder till dolt eller medvetet självförakt.

Skammen har också en viktig funktion, den är vår etiska kompass för vad som är rätt och fel. Den hjälper oss att sätta sunda gränser och att visa hänsyn.

Skillnaden mellan skuld och skam är att skam handlar om hur vi ser på oss själva och vår självkänsla, medan skuld handlar om det vi gör. Vi kan alla utveckla vår förmåga att hantera känslor av skam.

Under kvällen får du en djupare förståelse för skam och hur den kan läkas:

  • Vad är skam?
  • Vilken funktion har skammen?
  • Skammens olika bottnar
  • Den dolda skammen och hur den påverkar oss
  • Skambärare och skamgivare
  • Bli fri från skam
  • Övningar att ta med för att rena skam

Seminariet leds av Lisa Grubb, legitimerad psykoterapeut och lärare på Samtalsterapeut-utbildningen på HumaNova.

 

Kursdatum

Stockholm

12 nov 2024 18:00 - 20:00

Kursledare: Lisa Grubb

Plats

Stockholm

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra seminarier!

Anmäl dig här