Våra medarbetare

Anita Ranke

Studievägledning & Handläggning Diplom/Studieintyg

Diplomerad Samtalsterapeut & Systemisk Coach

Håller antagningsintervjuer och studievägleder och handlägger Diplomansökningar.  Har sedan tidigare 25 års erfarenhet inom administration och information på några mellanstora och mindre företag. Arbetar också i egen verksamhet med individuella samtal, par/föräldrasamtal och samtal med mor/farföräldrar. Samtalsterapeut, Systemisk Coach, även utbildad inom familjekonstellationer och inom Family-Lab. Psykosyntes är Anitas grundfilosofi och hennes förhållningssätt i alla sammanhang i livet. Fundamenten i hennes möten är alltid dialogen, samarbetet och likvärdigheten.

Anita har personlig erfarenhet av att leva med vårt barn, mitt barn, mitt barn & våra barn, mina barn och dina barn, mina vuxna barn och dina vuxna barn. Och att vistas i nordvästra Härjedalen då och då under höst, vinter och försommar är läkande för själen.

anita.ranke@humanova.com