Våra medarbetare

Anita Ranke

Utbildningsservice

Dipl. Samtalsterapeut

Dipl. Systemisk Coach

Håller antagningsintervjuer och studievägleder, ställer ut Diplom samt gör viss administration för HumaNova Ledarskap.  Har sedan tidigare 25 års erfarenhet inom administration och information på några mellanstora och mindre företag. Arbetar också i egen verksamhet med individuella samtal, par/föräldrasamtal och samtal med mor/farföräldrar. Samtalsterapeut, Systemisk Coach och seminarieledare inom Family-Lab. Psykosyntes är Anitas grundfilosofi och hennes förhållningssätt i alla sammanhang i livet. Fundamenten i hennes möten är alltid dialogen, samarbetet och likvärdigheten.

Anita har personlig erfarenhet av att leva med vårt barn, mitt barn, mitt barn & våra barn, mina barn och dina barn, mina vuxna barn och dina vuxna barn.

Epost: Anita.Ranke@humanova.com