Utvecklande ledarskap (UL)

Utveckla framgångsrika ledarbeteenden

Utvecklande ledarskap (UL) är en utbildning med vetenskaplig förankring. Fokus ligger på att identifiera, träna på och utveckla framgångsrika ledarbeteenden.

Effekten är bevisad – både på den personliga utvecklingen och det organisatoriska resultatet.

Utvecklande ledarskap (UL) pågår i minst fyra dagar (3 + 1) och kan även kompletteras med fristående moduler utifrån vad du eller din organisation behöver. Utbildningen vänder sig till dig som leder andra. Du kan exempelvis vara chef med personalansvar, team- eller projektledare utan personalansvar.

Så här går det till

UL startar redan innan första träffen med en inventering av ditt ledarskap. Du, ett antal kollegor och chefer får en e-post med en länk till en 360-graders bedömning som kallas ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning). Svaren ger en bild av ditt nuvarande ledarskap och används sedan under utbildningen.

Under utbildningsdagarna fördjupar vi oss i modellen Utvecklande ledarskap samt varvar ny kunskap med diskussioner, enskilda reflektioner, erfarenhetsutbyte och coaching.

 

Kurs i Utvecklande Ledarskap

För vem?

För dig som leder andra. 

Omfattning

Minst 4 dagar, skrädddarsys och behovsanpassas.

  • Vill du veta mer?

    Kontakta oss för skräddarsytt upplägg och offert.
  • Det går också bra att ringa oss på 08-442 99 00.

Det här kan du förvänta dig

Du tar med dig ett kraftfullt analysverktyg i vardagen utifrån den vetenskapliga modell som du sedan kan använda när du vill reflektera över ditt ledarskap. Du får även feedback på ditt ledarskap, sammanställt med din egen uppfattning om ditt ledarskap.

ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning) är en 360-graders bedömning av dig själv samt att bedömningsenkäten även skickas till högre chefer och medarbetare.

Du får i analysverktyget en sammanställd feedback på ditt ledarskap.  Med hjälp av olika metoder för personlig coaching kommer du under utbildningen även formulera en personlig utvecklingsplan.

De flesta av våra koncept kompletterar utvecklande ledarskap. Ta gärna kontakt med oss så kan vi lyssna på behoven och önskemålen.

  • Konflikthantering (En del i att utöva det Utvecklande ledarskapet)
  • Grupprocess och medarbetarskap (Utvecklar både gruppen och individerna i gruppen)
  • Feedback (En del i att utöva det Utvecklande ledarskapet)

Utbildningen finns också som öppen utbildning om skräddarsydd inte önskas. Här hittar du aktuella datum i samtliga orter

Förväntad effekt i verksamheten?

Med en gemensam ledarskapsmodell kan organisationen samlas kring ett språk och en ledarskapskultur. När kulturen är tydligt uttalad upplevs det enklare att ge varandra feedback på ledarskapet.

Inom organisationen skapar Utvecklande ledarskap bättre förutsättningar för medarbetare att utvecklas, trivas och prestera det där lilla extra, vilket oftast ger positiv effekt på verksamhetens resultat.

Forskning och evidens

Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som är utvecklad av Försvarshögskolan. Modellen bygger på teorin ”Transformational Leadership” som anses vara en av världens mest beforskade ledarskapsteorier.

Forskning på utvecklande ledarskap pågår ständigt, ett  exempel är forskning om ledarskap samt utveckling av metoder för ledares kompetensutveckling som bedrivs av Försvarshögskolan (FHS) och Karolinska Institutet (KI).