Uppdaterad 23 mars

HumaNova har tagit del av presskonferensen om nya regler från den 10/1 2021 och konstaterar att nuvarande anpassade undervisning kan fortgå som beskrivs i texterna nedan. Det innebär i korthet att undervisning såväl i sal som på distans fortsätter som planerat.

Det är en utmanande situation vi har i Sverige och i världen. Alla vi behöver medverka till en minskad smittspridning. På HumaNova vill vi göra vårt yttersta i att ta och visa ansvar trots att HumaNovas verksamhet inte omfattas av lagen om allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Dock har vi naturligtvis precis som alla organisationer ansvar för att fatta kloka, etiska och moraliska beslut utifrån våra förutsättningar och värderingar.

Myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning gäller naturligtvis. Upplever du symptom som feber, hosta eller andningsbesvär ber vi dig att stanna hemma och vila. Har du varit i kontakt med någon smittad person, ber vi dig vänta 14 dagar innan du besöker oss igen.

För dig som för närvarande studerar på HumaNova eller är intresserad av att anmäla dig till en utbildning inför våren 2021 finns mer information under fliken ’Vad gäller för mig som går en längre utbildning’.

För mer information

Nedan följer länkar till frågor och svar om Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
Coronavirus 
Coronavirus – Frågor och svar 

Här kommer även ett par länkar till information på 1177.se:
Mer information om det nya coronaviruset
Instruktioner för bästa sättet att tvätta dina händer

Har du frågor kring hur vi på HumaNova hanterar situationen är du välkommen att maila till info@humanova.com

Frågor och svar

Har du symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanar vi dig att avstå från att vistas i HumaNovas lokaler. All missad undervisning kan tas igen vid senare tillfälle.

I HumaNovas lokaler finns handsprit och vi följer rekommendationerna från myndigheterna, vilket t ex innebär att

  • undvik att röra vid ansiktet eller ögon
  • undvik nära fysisk kontakt med andra
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök
  • använd handsprit som alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns
  • hosta och/eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindras smitta från att spridas och från att förorena dina händer

Vi avstår från kramar och nära kroppsövningar. Även om det egentligen är lite emot vår ”kultur” inom undervisningen. Men vi hinner kramas mer framöver.

HumaNovas utbildningsgrupper och lokalbokningar anpassas efter gruppstorlek för att möjliggöra lämplig social distansering. För närvarande sker även viss utbildningen delvis online och delvis på plats i salarna och då i mindre grupper.  Du som är intresserad av att söka en utbildning hos oss med start i kommande termin kan känna dig trygg i vår utbildningsgaranti. Vi tar emot ansökningar och du kan som vanligt boka in ett möte med våra studievägledare på respektive ort. Studievägledning genomförs för närvarande även på telefon, men i normala fall är du välkommen till våra lokaler.

HumaNova har beslutat att från och med måndag 23 november fortsätta hålla lokalerna öppna för undervisning. Det innebär att vi fortsätter som vi gjort – dvs alla undervisningspass går att följa på Zoom och i de flesta fall även i sal. Precis som tidigare kommer vissa utbildningstillfällen, som lämpar sig för Zoom, ske enbart på Zoom. Exempel på sådan är rena teoripass på utbildningen till samtalsterapeut.

Till detta kommer att undervisning hålls enbart på Zoom om vi för något enstaka tillfälle bedömer att det kan finnas förhöjd risk för elever och/eller lärare. Exempel på det kan vara långa resor och övernattningar för lärare.

I enstaka fall kommer utbildningstillfällen som inte bedöms lämpliga att genomföra på Zoom i stora grupper, att skjutas fram till nästa termin.

Vid utbildning online använder vi oss av verktyget Zoom. Zoom är ett kostnadsfritt verktyg för dig som deltagare och du blir enkelt inbjuden till sammankomsterna via en länk. Zoom finns som app till både dator och smartphone men du kan också delta via din webbläsare. Skulle du ej ha tillgång till dator eller smartphone så kan du enkelt ringa in till Zoom-mötet och delta endast via ljud.

Det kan ta någon minut första gången du använder Zoom, men sen kommer du in i ”rummet” enkelt. Du kan även ringa in på det telefonnummer som står i länken om du saknar dator eller smartphone där du är. Då är du med endast via ljud.

Sjuk-/frånvaroanmälan

Din lärare är alltid din närmsta kontakt och som vanligt mailar du om du har förhinder och ej kan delta på undervisningen. Vi uppmanar alla våra elever att följa HumaNovas riktlinjer för närvaro. Deltagande i undervisningstillfälle online räknas som närvaro.

Antal elever i klasserna våren 2021 – med hänsyn till Covid-19

Inför kommande termins utbildningar kommer klasser och studiegrupper fortsatt organiseras i gruppstorlekar som är anpassade efter nuläget i Sverige just då. I normala fall har HumaNova ca 20 deltagare samt 2 lärare för varje ny klass. Under nästkommande termin kommer, vid behov, gruppernas storlek fortsatt att anpassas och bli mindre samt i vissa fall endast ha en lärare per grupp.

För att möjliggöra tillräcklig distansering och för att skapa en trygg miljö anpassas antal deltagare per ny grupp utefter lokalens storlek. Det innebär att du nu som vanligt kan anmäla dig till en dag-, kvälls- eller helggrupp och känna dig trygg med att gruppen inte blir för stor.

Just nu har vi fler och fler kurstillfällen online och vi utvecklas i det arbetet varje dag. Vi gör bedömningen att vissa kurser kan köras i våra lokaler i mindre grupper.

För de kurser som redan påbörjats och det nu återstår en uppföljningsdag görs en bedömning om tillfället bör genomföras online. Om så är fallet kommer du i god tid att få information om det via mail.

Vid utbildning online använder vi oss av verktyget Zoom. Zoom är kostnadsfritt för dig som deltagare och du blir enkelt inbjuden till sammankomsterna via en länk. Zoom finns som app till både dator och smartphone men du kan också delta via din webbläsare. Om du inte har tillgång till dator eller smartphone, kan du ringa in till Zoom-mötet och delta via ljud.

Vi har valt att erbjuda undervisning på detta sätt för att kunna upprätthålla kontakt och fortsätta arbeta tillsammans. Vi uppdaterar våra rutiner allteftersom, beroende på nya kommande beslut från myndigheterna.

  • Om du som elev upptäcker att du har Corona önskar vi att du kontaktar info@humanova och din huvudlärare. Så vi kan vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.
  • HumaNova pausar undervisning i den grupp där någon haft Corona och dess elever under 7 dagar. Syftet med detta är att i möjligaste mån hindra att eventuell smittspridning i en HumaNova grupp. Eftersom man kan ha smitta utan att känna av symptom väljer vi denna säkerhetsåtgärd. Detta innebär att möjligheten att upptäcka eventuell smitta ökar och vi försäkrar oss på så sätt att risken att vi smittar varandra minimeras.
  • HumaNova informerar alltid elevgrupper om vi får reda på att någon i en grupp varit på undervisning med smitta. Däremot råder sekretess om vem som meddelat detta och det är upp till eleven själv att besluta om eleven vill bli identifierad genom att HumaNova eller eleven själv informera sina klasskamrater, eller om eleven väljer att vara anonym.
  • Om elev informerar om bekräftad Corona informerar HumaNova berörd klass skyndsamt och meddelar eventuella stopp för undervisning i sal, sal och zoom eller om att undervisning läggs om till endast zoom under något enstaka tillfälle.

För allas säkerhet önskar vi att du som elev informerar om du varit med på ett utbildningstillfälle och i närtid i efterhand konstaterat symtom eller bekräftad Corona. Så hjälper vi varandra att känna oss trygga på i på HumaNova.

Alla rum och salar hyrs ut som vanligt. Välkommen att hyra!

Just nu erbjuder vi alla våra seminarium online istället för i lokal. Se alla våra seminarier här.

Det går även bra att ringa för mer information på 08-442 99 00 eller boka ett online möte med oss här.