Uppdaterad 10 augusti

På HumaNova följer vi utvecklingen kring Corona och Covid-19 noggrant och anpassar oss efter myndigheternas rekommendationer för att förhindra vidare smittspridning. Med rätt rutiner bedömer vi att aktiviteter för närvarande kan fortgå genom att variera fysiska undervisningstillfällen med undervisning online.

Vi håller våra lokaler öppna samtidigt som utbildningar och kurser mer och mer sker digitalt. Just nu sker undervisningen delvis online och delvis i små grupper med ökat fysiskt avstånd när så bedöms lämpligt. All schemalagd undervisning och handledning sker i största möjliga mån enligt schema.

Myndigheternas riktlinjer för att minska smittspridning gäller naturligtvis. Upplever du symptom som feber, hosta eller andningsbesvär ber vi dig att stanna hemma och vila. Har du varit i kontakt med någon smittad person, ber vi dig vänta 14 dagar innan du besöker oss igen.

För dig som för närvarande studerar på HumaNova finns mer information under fliken ’Vad gäller för mig som går en längre utbildning’.

För mer information

Nedan följer länkar till frågor och svar om Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
Coronavirus 
Coronavirus – Frågor och svar 

Här kommer även ett par länkar till information på 1177.se:
Mer information om det nya coronaviruset
Instruktioner för bästa sättet att tvätta dina händer

Har du frågor kring hur vi på HumaNova hanterar situationen är du välkommen att maila till info@humanova.com

Frågor och svar

Har du symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanar vi dig att avstå från att vistas i HumaNovas lokaler. All missad undervisning kan tas igen vid senare tillfälle.

I HumaNovas lokaler finns handsprit och vi följer rekommendationerna från myndigheterna, vilket t ex innebär att

  • undvik att röra vid ansiktet eller ögon
  • undvik nära fysisk kontakt med andra
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök
  • använd handsprit som alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns
  • hosta och/eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindras smitta från att spridas och från att förorena dina händer

Vi avstår från kramar och nära kroppsövningar. Även om det egentligen är lite emot vår ”kultur” inom undervisningen. Men vi hinner kramas mer framöver.

Alla rum och salar hyrs ut som vanligt. Välkommen att hyra!

Just nu har vi fler och fler utbildningstillfällen online och vi utvecklas i det arbetet varje dag. För närvarande sker utbildningen delvis online och delvis på plats i salarna och då i mindre grupper. De utbildningstillfällen som inte bedöms fungera online skjuts fram och kommer att genomföras när myndigheterna anser att det är säkert för allmänheten att gå tillbaka till normala rutiner. Du som är intresserad av att söka en utbildning hos oss med start i höst kan känna dig trygg i vår utbildningsgaranti. Vi tar emot ansökningar och du kan som vanligt boka in ett möte med våra studievägledare på respektive ort. Studievägledning genomförs för närvarande på telefon men i vanliga fall är du välkommen till våra lokaler.

Rutinen är nu att du i schemaprogrammet TimeEdit kan se om din undervisningsdag endast är online/Zoom eller i en lokal på HumaNova. Länken till ditt schema hittar du här. Du kommer in på hemsidan och väljer din klass schema. Informationen uppdateras löpande där. Eftersom det kan förändras med kort varsel ber vi dig att titta på ditt schema dagen innan undervisningen.

Vid utbildning online använder vi oss av verktyget Zoom. Zoom är ett kostnadsfritt verktyg för dig som deltagare och du blir enkelt inbjuden till sammankomsterna via en länk. Zoom finns som app till både dator och smartphone men du kan också delta via din webbläsare. Skulle du ej ha tillgång till dator eller smartphone så kan du enkelt ringa in till Zoom-mötet och delta endast via ljud.

Inför varje tillfälle online kommer du vardagen innan att få en länk som du klickar på för att vara med på undervisningen. Det kan ta någon minut första gången du använder Zoom, men sen kommer du in i ”rummet” enkelt. Du kan även ringa in på det telefonnummer som står i länken om du saknar dator eller smartphone där du är. Då är du med endast via ljud.

Vi har valt att erbjuda undervisningen på detta sätt för att kunna hålla kontakt och fortsätta arbeta tillsammans trots att det är som det är. Vi uppdaterar löpande våra rutiner då förändringar kan komma snabbt beroende på myndighetsbeslut.

Sjuk-/frånvaroanmälan

Din lärare är alltid din närmsta kontakt och som vanligt mailar du om du har förhinder och ej kan delta på undervisningen. Vi uppmanar alla våra elever att följa HumaNovas riktlinjer för närvaro. Deltagande i undervisningstillfälle online räknas som närvaro.

Antal elever i klasserna hösten 2020 – med hänsyn till Covid-19

Inför start av höstens utbildningar kommer klasser och studiegrupper organiseras i gruppstorlekar som är anpassade efter nuläget i Sverige just då. Under hösten innebär det att gruppernas storlek att anpassas och bli mindre utifrån vid varje tid rådande situation. Det innebär även att det ibland är färre lärare på grundutbildningen ”Bli den du är” samt i vissa fall extern lokal med extra stora utbildningssalar i Stockholm.

Beslut om att arbeta i mindre grupper tas under augusti månad. Det innebär att du nu som vanligt kan anmäla dig till en dag-, kvälls- eller helggrupp och känna dig trygg med att gruppen inte blir för stor.

Just nu har vi fler och fler kurstillfällen online och vi utvecklas i det arbetet varje dag. Vi gör bedömningen att vissa kurser kan köras i våra lokaler i mindre grupper.

För de kurser som redan påbörjats och det nu återstår en uppföljningsdag görs en bedömning om tillfället bör genomföras online. Om så är fallet kommer du i god tid att få information om det via mail.

Vid utbildning online använder vi oss av verktyget Zoom. Zoom är kostnadsfritt för dig som deltagare och du blir enkelt inbjuden till sammankomsterna via en länk. Zoom finns som app till både dator och smartphone men du kan också delta via din webbläsare. Om du inte har tillgång till dator eller smartphone, kan du ringa in till Zoom-mötet och delta via ljud.

Vi har valt att erbjuda undervisning på detta sätt för att kunna upprätthålla kontakt och fortsätta arbeta tillsammans. Vi uppdaterar våra rutiner allteftersom, beroende på nya kommande beslut från myndigheterna.

Just nu erbjuder vi bl.a vårt gratisseminarium Nyfiken på Bli den du är som online-seminarium. Successivt läggs flera seminarium till även i andra ämnen.

För seminarier som fortfarande hålls i våra lokaler har vi satt en begränsning på antal deltagare beroende på vilken ort seminariet hålls på. Om ett tillfälle i våra lokaler är fullt så finns erbjudande om seminarium online för större deltagarantalet.

Här finner ni en överblick över alla seminarium som kommer att hållas online.

Lund:max 10 deltagare
Göteborg: max 14 deltagare
Stockholm: max 16 deltagare

Det går även bra att ringa för mer information på 08-442 99 00 eller boka ett online möte med oss här.