Uppdaterad 28 oktober

På HumaNova följer vi utvecklingen kring Corona och Covid-19 noggrant och anpassar oss efter myndigheternas rekommendationer för att förhindra vidare smittspridning. Med rätt rutiner bedömer vi att aktiviteter för närvarande kan fortgå genom att variera fysiska undervisningstillfällen med undervisning online.

Vi håller våra lokaler öppna samtidigt som utbildningar och kurser mer och mer sker digitalt. Just nu sker undervisningen delvis online och delvis i små grupper med ökat fysiskt avstånd när så bedöms lämpligt. All schemalagd undervisning och handledning sker i största möjliga mån enligt schema.

Myndigheternas riktlinjer för att minska smittspridning gäller naturligtvis. Upplever du symptom som feber, hosta eller andningsbesvär ber vi dig att stanna hemma och vila. Har du varit i kontakt med någon smittad person, ber vi dig vänta 14 dagar innan du besöker oss igen.

För dig som för närvarande studerar på HumaNova finns mer information under fliken ’Vad gäller för mig som går en längre utbildning’.

För mer information

Nedan följer länkar till frågor och svar om Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
Coronavirus 
Coronavirus – Frågor och svar 

Här kommer även ett par länkar till information på 1177.se:
Mer information om det nya coronaviruset
Instruktioner för bästa sättet att tvätta dina händer

Har du frågor kring hur vi på HumaNova hanterar situationen är du välkommen att maila till info@humanova.com

Frågor och svar

Har du symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanar vi dig att avstå från att vistas i HumaNovas lokaler. All missad undervisning kan tas igen vid senare tillfälle.

I HumaNovas lokaler finns handsprit och vi följer rekommendationerna från myndigheterna, vilket t ex innebär att

  • undvik att röra vid ansiktet eller ögon
  • undvik nära fysisk kontakt med andra
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök
  • använd handsprit som alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns
  • hosta och/eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindras smitta från att spridas och från att förorena dina händer

Vi avstår från kramar och nära kroppsövningar. Även om det egentligen är lite emot vår ”kultur” inom undervisningen. Men vi hinner kramas mer framöver.

Alla rum och salar hyrs ut som vanligt. Välkommen att hyra!

HumaNovas utbildningsgrupper och lokalbokningar anpassas efter gruppstorlek för att möjliggöra lämplig social distansering. För närvarande sker även viss utbildningen delvis online och delvis på plats i salarna och då i mindre grupper.  Du som är intresserad av att söka en utbildning hos oss med start i kommande termin kan känna dig trygg i vår utbildningsgaranti. Vi tar emot ansökningar och du kan som vanligt boka in ett möte med våra studievägledare på respektive ort. Studievägledning genomförs för närvarande även på telefon, men i normala fall är du välkommen till våra lokaler.

Deltagande via Zoom är till för dig som av ”Coronaskäl” inte har möjlighet att delta på plats. Kontakta alltid undervisande lärare om du avser att delta via Zoom, senast en dag innan utbildningspasset. Vi vill med denna rutin undvika att någon hör av dig ”i sista stund”, då det leder administrativa och resursmässiga utmaningar som ofta inte hinner lösas i tid. Det är heller inte är önskvärt för varken elever eller lärare då det riskerar påverka gruppens undervisning.
Blir du sjuk samma dag, stanna hemma och ta hand om dig istället. Du har sedan som du vet alltid möjlighet att ta igen missade utbildningspass vid senare tillfälle (gäller två år efter avslutad utbildning i mån av plats). Deltagande via Zoom gäller som närvaro.

Vid utbildning online använder vi oss av verktyget Zoom. Zoom är ett kostnadsfritt verktyg för dig som deltagare och du blir enkelt inbjuden till sammankomsterna via en länk. Zoom finns som app till både dator och smartphone men du kan också delta via din webbläsare. Skulle du ej ha tillgång till dator eller smartphone så kan du enkelt ringa in till Zoom-mötet och delta endast via ljud.

Det kan ta någon minut första gången du använder Zoom, men sen kommer du in i ”rummet” enkelt. Du kan även ringa in på det telefonnummer som står i länken om du saknar dator eller smartphone där du är. Då är du med endast via ljud.

Vi har valt att erbjuda undervisningen på detta sätt för att Du som av Coronaskäl behöver stanna hemma skall kunna hålla kontakt och att vi skall kunna fortsätta att arbeta tillsammans trots att det är som det är. Vi uppdaterar löpande våra rutiner då förändringar kan komma snabbt beroende på myndighetsbeslut.

Sjuk-/frånvaroanmälan

Din lärare är alltid din närmsta kontakt och som vanligt mailar du om du har förhinder och ej kan delta på undervisningen. Vi uppmanar alla våra elever att följa HumaNovas riktlinjer för närvaro. Deltagande i undervisningstillfälle online räknas som närvaro.

Antal elever i klasserna våren 2021 – med hänsyn till Covid-19

Inför kommande termins utbildningar kommer klasser och studiegrupper fortsatt organiseras i gruppstorlekar som är anpassade efter nuläget i Sverige just då. I normala fall har HumaNova ca 20 deltagare samt 2 lärare för varje ny klass. Under nästkommande termin kommer, vid behov, gruppernas storlek fortsatt att anpassas och bli mindre samt i vissa fall endast ha en lärare per grupp.

För att möjliggöra tillräcklig distansering och för att skapa en trygg miljö anpassas antal deltagare per ny grupp utefter lokalens storlek. Det innebär att du nu som vanligt kan anmäla dig till en dag-, kvälls- eller helggrupp och känna dig trygg med att gruppen inte blir för stor.

Just nu har vi fler och fler kurstillfällen online och vi utvecklas i det arbetet varje dag. Vi gör bedömningen att vissa kurser kan köras i våra lokaler i mindre grupper.

För de kurser som redan påbörjats och det nu återstår en uppföljningsdag görs en bedömning om tillfället bör genomföras online. Om så är fallet kommer du i god tid att få information om det via mail.

Vid utbildning online använder vi oss av verktyget Zoom. Zoom är kostnadsfritt för dig som deltagare och du blir enkelt inbjuden till sammankomsterna via en länk. Zoom finns som app till både dator och smartphone men du kan också delta via din webbläsare. Om du inte har tillgång till dator eller smartphone, kan du ringa in till Zoom-mötet och delta via ljud.

Vi har valt att erbjuda undervisning på detta sätt för att kunna upprätthålla kontakt och fortsätta arbeta tillsammans. Vi uppdaterar våra rutiner allteftersom, beroende på nya kommande beslut från myndigheterna.

Just nu erbjuder vi bl.a vårt gratisseminarium Nyfiken på Bli den du är som online-seminarium. Successivt läggs flera seminarium till även i andra ämnen.

För seminarier som fortfarande hålls i våra lokaler har vi satt en begränsning på antal deltagare beroende på vilken ort seminariet hålls på. Om ett tillfälle i våra lokaler är fullt så finns erbjudande om seminarium online för större deltagarantalet.

Här finner ni en överblick över alla seminarium som kommer att hållas online.

Lund:max 10 deltagare
Göteborg: max 14 deltagare
Stockholm: max 16 deltagare

Det går även bra att ringa för mer information på 08-442 99 00 eller boka ett online möte med oss här.