Uppdaterad 3 april

Vi på HumaNova följer utvecklingen kring Corona noggrant och anpassar oss efter myndigheternas rekommendationer för att förhindra vidare smittspridning. Med rätt rutiner bedömer vi att aktiviteter för närvarande kan fortgå genom att blanda fysiska träffar med undervisning online.

Vi håller fortsatt våra lokaler öppna samtidigt som utbildningar och kurser mer och mer övergår till det digitala. Just nu sker undervisningen delvis online och delvis i små grupper med ökat fysiskt avstånd när så bedöms lämpligt. All schemalagd undervisning och aktivitet sker i största möjliga mån på enligt schema. För din trygghet har vi infört en avbokningsgaranti.

Myndigheternas riktlinjer för att minska smittspridning gäller naturligtvis. Upplever du symptom som feber, hosta eller andningsbesvär råder vi dig att stanna hemma och vila. Har du varit i kontakt med någon smittad person, ber vi dig vänta 14 dagar innan du besöker oss igen.

För dig som för närvarande studerar på HumaNova finns mer information under fliken ’Undervisningens aktuella struktur’.

För mer information

Nedan följer länkar till frågor och svar om Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
Coronavirus 
Coronavirus – Frågor och svar 

Här kommer även ett par länkar till information på 1177.se:
Mer information om det nya coronaviruset
Instruktioner för bästa sättet att tvätta dina händer

Har du frågor kring hur vi på HumaNova hanterar situationen är du välkommen att maila till info@humanova.com

Frågor och svar

Just nu har vi fler och fler utbildningstillfällen online och vi utvecklas i det arbetet varje dag. Som vi tidigare berättat är vissa utbildningstillfällen i salar i mindre grupper och vissa tillfällen, som inte bedöms fungera online, skjuts framåt till att börja med till slutet av maj och början av juni.

Rutinen är nu att du i schemaprogrammet TimeEdit kan se om din undervisningsdag endast är online/Zoom eller i en lokal på HumaNova. Länken till ditt schema hittar du här. Du kommer in på hemsidan och väljer din klass schema. Informationen uppdateras löpande där. Eftersom det kan förändras med kort varsel ber vi dig att titta på ditt schema dagen innan undervisningen.

Inför varje tillfälle online kommer du vardagen innan att få en länk som du klickar på för att vara med på undervisningen. Det kan ta någon minut första gången du använder Zoom, men sen kommer du in i ”rummet” enkelt. Du kan även ringa in på det telefonnummer som står i länken om du saknar dator eller smartphone där du är. Då är du med endast via ljud.

Vi har valt att erbjuda undervisningen på detta sätt för att kunna hålla kontakt och fortsätta arbeta tillsammans trots att det är som det är. Vi uppdaterar löpande våra rutiner då förändringar kan komma snabbt beroende på myndighetsbeslut.

Alla rum och salar hyrs ut som vanligt. Välkommen att hyra!

Din lärare är alltid din närmsta kontakt och som vanligt mailar du om du har förhinder och ej kan delta på undervisningen. Vi uppmanar alla våra elever att följa HumaNovas riktlinjer för närvaro. Deltagande i undervisningstillfälle online räknas som närvaro.

Har du symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanar vi dig att avstå från att vistas i HumaNovas lokaler. All missad undervisning kan tas igen vid senare tillfälle.

I HumaNovas lokaler finns handsprit och vi följer rekommendationerna från myndigheterna, vilket t ex innebär att

  • undvik att röra vid ansiktet eller ögon
  • undvik nära fysisk kontakt med andra
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök
  • använd handsprit som alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns
  • hosta och/eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindras smitta från att spridas och från att förorena dina händer

Vi avstår från kramar och nära kroppsövningar. Även om det egentligen är lite emot vår ”kultur” inom undervisningen. Men vi hinner kramas mer framöver.