Uppdaterad 18 januari 2021

HumaNova tar löpande del av information om Folkhälsomyndighetens riktlinjer och restriktioner kring Covid-19. HumaNova har ett ansvar för att fatta etiskt och moraliskt riktiga beslut utifrån våra förutsättningar och utifrån påbud från myndigheterna. Det innebär att tagna beslut kan justeras om smittspridningen förändras igen under vårterminen 2022. Nya bedömningar görs löpande. Håll dig uppdaterad kring aktuell information på vår hemsida.

Gemensamt ansvar för att minska smittspridning
Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.

 • Upplever du symptom som feber, hosta eller andningsbesvär ska du stanna hemma.
 • Om någon i din familj har Covid-19 ska du stanna hemma.
 • Har du varit i kontakt med någon person med Covid-19, ber vi dig vänta 7 dagar innan du besöker oss igen.
 • Håll fysiskt avstånd till andra.

HumaNovas hållning i dagsläget

Vår bedömning att alla utbildningar och kurser under vårterminen 2022 kommer att startas som planerat i Lund, Göteborg och Stockholm. HumaNovas grupper är normalt mellan 8 och 24 personer.

Undervisningen kommer i första hand ske i våra egna undervisningslokaler. Beroende på regler och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kompletteras detta för att undvika trängsel med:

 • Undervisning i helgrupp via Zoom
 • Undervisning i mindre grupp via Zoom i kombination med mindre grupp i utbildningssal

Det innebär att planerad undervisning alltid genomförs. Om undervisning berörs varierar från klass till klass, beroende på gruppstorlek och undervisningens karaktär.

Samtliga klasser får löpande information via mail om någon förändring kring schemalagd tid behöver göras.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens nuvarande riktlinjer för vuxenutbildning.

För mer information:
Nedan finns länkar till frågor och svar om Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats:
Coronavirus 
Coronavirus – Frågor och svar 

Här finns även ett par länkar till information på 1177.se:
Mer information om det nya coronaviruset
Instruktioner för bästa sättet att tvätta dina händer

Har du frågor kring hur vi på HumaNova hanterar situationen är du alltid välkommen att maila till info@humanova.com

Frågor och svar

Har du symptom på luftvägsinfektion, även lindrig, uppmanar vi dig att avstå från att vistas i HumaNovas lokaler. All missad undervisning kan tas igen vid senare tillfälle.

I HumaNovas lokaler finns handsprit och vi följer rekommendationerna från myndigheterna, vilket t ex innebär att

 • undvik att röra vid ansiktet eller ögon
 • undvik nära fysisk kontakt med andra
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök
 • använd handsprit som alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns
 • hosta och/eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindras smitta från att spridas och från att förorena dina hände
 • Om du som är elev har testats positiv för Covid-19 ber vi att du kontaktar Utbildningsservice på info@humanova.com och din huvudlärare, så vi kan vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.
 • HumaNova pausar undervisning under 7 dagar i den grupp där någon konstaterats ha Covid-19. Syftet är att i möjligaste mån hindra smittspridning i en HumaNova-grupp. Eftersom man kan vara smittbärare utan att känna av symptom väljer vi denna säkerhetsåtgärd. Det innebär att möjligheten att upptäcka smitta ökar och vi försäkrar oss om att minimera risken att vi smittar varandra.
 • HumaNova informerar alltid elevgruppen om vi får reda på att någon i en grupp varit på undervisning med smitta. Däremot råder sekretess om vem som meddelat detta och det är upp till eleven själv att besluta om hen vill bli identifierad genom att HumaNova, eller eleven själv, informera sina klasskamrater.
 • Om en elev informerar om bekräftad Covid-19 informerar HumaNova berörd klass skyndsamt och meddelar eventuellt stopp för undervisning i sal, sal och zoom eller om undervisning läggs om till endast zoom under något enstaka tillfälle.

För allas säkerhet önskar vi att du som elev informerar om du varit med på ett utbildningstillfälle och i närtid efteråt konstaterat symtom eller bekräftad Covid-19. På det viset hjälper vi varandra att känna oss trygga tillsammans.

Alla samtalsrum och utbildningssalar hyrs ut som vanligt. Välkommen att hyra!

Just nu erbjuder vi en del av våra seminarier på plats men även online via Zoom. Antalet deltagare vid seminarier i våra lokaler kan vara något färre än vanligt. Se alla våra seminarier här.

Det går även bra att ringa 08-442 99 00 för mer detaljerad information eller boka ett möte online med oss här.