Uppdaterad 16 augusti 2021

HumaNova tar löpande del av information om Folkhälsomyndighetens planer för restriktioner kring Covid-19.

Som situationen ser ut just nu bedömer vi att alla utbildningar och kurser från och med höstterminen 2021 kommer att hållas i våra utbildningssalar i Lund, Göteborg och Stockholm. HumaNovas grupper är normalt mellan 8 och 24 personer.

Undervisning som lämpar sig för att hållas online via zoom kommer undantagsvis att komplettera undervisning på plats i våra salar.

Precis som alla organisationer ansvarar vi för att fatta kloka, etiska och moraliska beslut utifrån våra förutsättningar och värderingar. Det innebär att tagna beslut kan ändras om smittspridningen ökar igen under höstterminen 2021. Nya bedömningar görs löpande.

Myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning gäller naturligtvis fortfarande. Upplever du symptom som feber, hosta eller andningsbesvär ber vi dig att stanna hemma och vila. Har du varit i kontakt med någon smittad person, ber vi dig vänta 14 dagar innan du besöker oss igen.

För mer information

Nedan följer länkar till frågor och svar om Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
Coronavirus 
Coronavirus – Frågor och svar 

Här kommer även ett par länkar till information på 1177.se:
Mer information om det nya coronaviruset
Instruktioner för bästa sättet att tvätta dina händer

Har du frågor kring hur vi på HumaNova hanterar situationen är du välkommen att maila till info@humanova.com

Frågor och svar

Har du symptom på luftvägsinfektion, även lindrig, uppmanar vi dig att avstå från att vistas i HumaNovas lokaler. All missad undervisning kan tas igen vid senare tillfälle.

I HumaNovas lokaler finns handsprit och vi följer rekommendationerna från myndigheterna, vilket t ex innebär att

  • undvik att röra vid ansiktet eller ögon
  • undvik nära fysisk kontakt med andra
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök
  • använd handsprit som alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns

hosta och/eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk så hindras smitta från att spridas och från att förorena dina hände

  • Om du som elev upptäcker att du har Corona ber vi att du kontaktar Utbildningsservice på info@humanova.com och din huvudlärare. Så vi kan vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.
  • HumaNova pausar undervisning i den grupp där någon konstaterats ha Covid-19 under 7 dagar. Syftet är att i möjligaste mån hindra smittspridning i en HumaNova-grupp. Eftersom man kan vara smittbärare utan att känna av symptom väljer vi denna säkerhetsåtgärd. Det innebär att möjligheten att upptäcka smitta ökar och vi försäkrar oss om att minimera risken att vi smittar varandra.
  • HumaNova informerar alltid elevgrupper om vi får reda på att någon i en grupp varit på undervisning med smitta. Däremot råder sekretess om vem som meddelat detta och det är upp till eleven själv att besluta om hen vill bli identifierad genom att HumaNova eller eleven själv informera sina klasskamrater, eller om eleven väljer att vara anonym.
  • Om en elev informerar om bekräftad Covid-19 informerar HumaNova berörd klass skyndsamt och meddelar eventuellt stopp för undervisning i sal, sal och zoom eller om undervisning läggs om till endast zoom under något enstaka tillfälle.

För allas säkerhet önskar vi att du som elev informerar om du varit med på ett utbildningstillfälle och i närtid efteråt konstaterat symtom eller bekräftad Covid-19. På det viset hjälper vi varandra att känna oss trygga tillsammans.

Alla rum och salar hyrs ut som vanligt. Välkommen att hyra!

Just nu erbjuder vi en del av våra seminarier på plats men även online via Zoom. Antalet deltagare vid seminarier kan vara något färre än vanligt. Se alla våra seminarier här.

Det går även bra att ringa 08-442 99 00 för mer detaljerad information eller boka ett möte online med oss här.