stenar vid havetSpecialisering i beroende- och medberoende för terapeuter

En utbildning för dig som vill fördjupa dina teoretiska kunskaper samt utöka metod och verktygslådan för att bättre rustad kunna möta klienter med beroende och medberoende-problematik.

Specialisering i beroende- och medberoende för terapeuter syftar till att ge dig grundläggande kunskap och färdighet att kunna tillämpa individuellt anpassade samtals och behandlingsmetoder vid beroende och medberoende.

Startdatum

Stockholm – 3 terminer
HT 2018

Utbildningen omfattar totalt
60 lektionstimmar

Schema

Se aktuella scheman »

Pris

Privatperson
24 900 SEK inkl. moms för samtliga terminer

Företag/organisationer
32 375 exkl. moms för samtliga terminer

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-633 536

Utbildningens upplägg och omfattning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar individuellt och i grupp samt handledning. Du lär du dig att arbeta integrativt med 12-stegsprogrammet som grund samt att integrera kognitiva och beteendeterapeutiska kunskaper och metoder.

Under utbildningens gång arbetar du aktivt med klienter med beroende eller medberoende problematik, minst 10 sessioner, samt erhåller stöd och handledning i detta arbete.

Under utbildningens ingår att delta på ett minimum av 10 valfria 12-stegsmöten. Lämna in skriftliga reflektioner på delar av kurslitteraturen samt skriva en uppsats i ämnet beroende/medberoende.

 Utbildningsinnehåll

Exempel från kursplanens innehåll:

  • 12-stegsprogrammet principer och tillämpning
  • Beroendets och medberoendets problematik
  • Samtalsmetodik med fokus på tex förnekelse och beroendeproblematik
  • Beroende och hjärnan.
  • Översikt livsscheman och överlevnadsstrategier (Schematerapi)
  • Droger och drogeffekter
  • Olika beroenden, alkohol, droger, sex, socker, spel
  • Handledning i arbete med medberoende eller beroende klienter.

Krav för studieintyg

Samtliga moment i utbildningen ska vara genomförda och du ska ha minst 90 procent närvaro.

Behörighet

Du är behörig om du idag verkar som eller utbildar dig till terapeut på HumaNova eller annat utbildningsinstitut.

Kursansvariga och examinatorer

Ulrika Lenner – Samtalsterapeut, Beroende- och medberoendeterapeut i Psykosyntes – Utbildningsansvarig och huvudlärare

Dr Christer Fjällström – Beroendeläkare, MRO

Varmt välkommen att anmäla dig till Specialisering i beroende- och medberoende!