Diplomerad samtalsterapeut

Vår diplomutbildning inkluderar en basutbildning i integrativ psykoterapi (steg 1).

HumaNovas utbildning till diplomerad samtalsterapeut vänder sig till dig som vill arbeta som samtalsterapeut och bidra till mänskligt växande. Du har tidigare gått två utbildningsår vid HumaNova eller har en motsvarande grundutbildning. Basutbildningen i psykoterapi är meriterande för många yrken inom psykosocialt arbete och hälsa.

Utbildningens syfte och mål

Utbildningen syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som samtalsterapeut på psykosyntesens grund och med inriktning på integrativ psykoterapi. Utbildningen ger dig en omfattande och djupgående teoretisk och praktisk kompetens som möjliggör ett utvecklande arbete och ett professionellt förhållningssätt i klientarbetet.

 Läs mer om utbildningens innehåll

Startdatum

Stockholm - 4 terminer
VT16

Göteborg - 4 terminer
Tisdag 15 sept

Utbildningslån

Genom SEB erbjuds elever vid HumaNova ett utbildningslån.

Läs om villkoren på SEB:s webbplats »

Schema

Här hittar du våra scheman »

Pris

År 1 - 2 terminer
Privatperson
33 500 SEK/termin inkl. moms.

Företag/organisationer
39 000 SEK/termin exkl. moms.

År 2 - 2 terminer
Privatperson
30 500 SEK/termin inkl. moms.

Företag/organisationer
35 500 SEK/termin exkl. moms.