Par- och relationsterapeut utbildning

Diplomerad par- och relationsterapeut /coach, 1 termin

Vår utbildning till par- och relationsterapeut/coach bygger på psykosyntesens grundsyn. Du får fördjupande kunskaper om anknytningsteori och schematerapi samt dess betydelse för förståelsen av hur relationer hanteras genom livet.

Inslag av gestalt- och imagoterapi samt empatisk kommunikation ingår. Sexologi behandlas också utifrån detta perspektiv. Andra teman som ingår i utbildningen är modern hjärnforskning och medberoende.

Diplomerad par- och relationsterapeut/coach vänder sig till dig som är utbildad terapeut, coach eller organisationskonsult eller som arbetar med relationer i ditt yrke men saknar terapeutisk utbildning. Syftet med vår utbildning är att ge dig en teoretisk och praktisk kompetens som du kan använda för att bedriva arbete med klienter.

Utbildningens upplägg och omfattning

Den schemalagda utbildningen omfattar 7×2 dagar och pågår mellan mars och november 2018. Varje pass har ett teoretiskt tema och praktiskt arbete med olika övningar.

Introduktion till par- och relationsterapi utifrån psykosyntes-, imago- och gestaltterapi.

 • Anknytningsteori och schematerapi
 • Imago – den medvetna pardialogen i praktiken
 • Empatisk kommunikation
 • Hjärnans utveckling
 • Sexualitet
 • Medberoende

Startdatum

Stockholm – 1 termin
Mars 2018

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-633 536

Pris

Privatperson
25 813 SEK inkl. moms.

Företag/organisationer
32 266 SEK exkl. moms.

Schema

Här hittar du våra scheman »

Behörighet

Du som är utbildad samtalsterapeut, samtalscoach, organisationskonsult eller har en motsvarande bakgrund blir efter godkänd utbildning diplomerad par- och relationsterapeut.

Du som arbetar med relationer i ditt yrke men saknar terapeutisk utbildning, blir efter godkänd utbildning diplomerad par- och relationscoach.

Vad krävs för att bli godkänd?

För att få ut det mesta av utbildningen samt få handledning och göra rätt förberedelser inför dina uppgifter behöver du delta i samtliga utbildningspass. Du ska också:

 • Gå minst 5 sessioner i parterapi med din partner eller någon annan person som du har en långvarig relation till.
 • Genomföra minst 5 sessioner med ett par.

Skrivuppgifter

 • Skriva en terapisammanfattning kring dig själv och dina egna erfarenheter som parterapeut eller coach kopplat till utbildningens teoretiska innehåll.
 • Skriva tre reflektioner med utgångspunkt från tre böcker som du väljer från litteraturlistan, längre ner på sidan.

Studiegrupp

Du kommer även att ingå i en mindre studiegrupp som träffas mellan utbildningstillfällena och diskuterar litteratur och praktiska erfarenheter samt ger varandra stöd och inspiration.

Utbildningens upplägg

Utbildningen till diplomerad par- och relationsterapeut/coach är uppdelad i sju moduler. Varje modul innehåller teoretiska teman, praktiskt arbete med olika övningar samt handledning.

Modul 1

 • Introduktion till par- och relationsterapi utifrån psykosyntesiskt förhållningssätt och teori
 • Vi undersöker och diskuterar hur våra anknytningsmönster och egna erfarenheter har betydelse för våra relationer i vuxenlivet. Du får möjlighet att undersöka din egen anknytningsmodell och historia samt se hur detta påverkar dig i dina relationer idag.
 • Vi tydliggör hur man möter paret vid det första mötet utifrån olika frågeställningar.
 • Vi tittar på hur den medvetna dialogen påverkar relationen. Under det här passet talar vi om kommunikation ur olika aspekter och börjar använda dessa kunskaper från grunden.

Modul 2

 • Vi fördjupar anknytningsteori och schematerapi och undersöker hur anknytningsmönster och livsteman aktiveras och påverkar våra nära relationer.
 • Praktisk träning och handledning.

Modul 3

 • Imagoterapi – den medvetna dialogen.
 • Praktisk träning och handledning.

Modul 4

 • Empatisk kommunikation – vi tränar på att uttrycka och lyssna på vad som ryms ”bakom orden”. Vi diskuterar psykologiska grundantaganden, vad som möjliggör respektive hindrar kontakt och kommunikation.
 • Praktisk träning och handledning.

Modul 5

 • Sexualitet. En teoretisk genomgång av faktorer som hindrar och gynnar en sexuell gemenskap utifrån parets preferenser.
 • Praktisk träning och handledning.

Modul 6

 • Neurobiologi och parterapi. Den moderna forskningens resultat kring hjärnans funktion och affektteori.
 • Föreläsning kring beroende-medberoende.
 • Praktisk träning och handledning.

Modul 7

 • Avslut och separation. Under dessa dagar arbetar vi kring temat avslut och separation, med teori och övningar. Att hjälpa paret att eventuellt avsluta relationen. Att avsluta parterapin.
 • Vi utökar vår kreativa verktygslåda.
 • Praktisk träning och handledning.
 • Utvärdering.
 • Möjlighet till diplomering.

Litteraturlista

 • T Wennerberg: Vi är våra relationer.
 • Egil Linge: Hemligheten och Den mörka hemligheten
 • Jette Simons: IMAGO – kärlekens terapi
 • H Hendrix: I stället för skilsmässa av och Ta vara på den kärlek du får.
 • M von Sivers och L Lindgren: Konsten att hålla ihop (eventuell ny upplaga)
 • John Gottman: 7 gyllene regler
 • J Weiss och A-B Ståhl: Du fattar ju ingenting
 • Lisa Grubb: Hur svårt är det att förstå varandra
 • Lennart Matikainen: Bara kärlek och Rena relationer
 • E Perel: Vill ha dig
 • E Rusz: Relationskoden och Varför väljer jag alltid fel partner?
 • P A Dahl: Den stora kärleken
 • A Liscano: Efter vårt vi
 • E Berlander: Att leva i stället för att överleva
 • Russ Harris: Kärlekens ACT
 • Eva Sanner: Kärlek en handbok
 • Patricia Love och Steven Stosny: Förbättra din relation
 • Kristin Rydberg & Erik Sundby: Det är inte kärlek – när sex blir en drog
 • Tammy Nelson: Getting the sex you want
 • B Hulter: Sexualitet och hälsa
 • M Ivarsson: Lust
 • B Martel: Sex, gleder og skufelser
 • Sue Johnson (EFT): Håll om mig

Huvudlärare

Liv Åström Kron är utbildad handledare, coach, stresskonsult och samtalsterapeut på HumaNova. Hon har arbetat som lärare på HumaNova sedan 1998.

Pekka Talamo är utbildad samtalsterapeut och har varit lärare på HumaNova sedan 1998. Liv och Pekka är ett känt och älskat ”radarpar” med gruppterapi och empatisk kommunikation som sina specialiteter.