Par- och relationsterapeut utbildning

Diplomerad par- och relationsterapeut /coach

Utbildningen till par- och relationsterapeut/coach bygger på psykosyntesens grundsyn. Inslag ingår av både psykosyntes- och gestaltterapi samt även Imagoterapi och Empatisk kommunikation.

Under utbildningen fördjupas dina kunskaper i anknytningsteori och schematerapi samt dess betydelse för förståelsen av vår hantering av relationer genom livet. Vi behandlar också sexologi utifrån detta perspektiv. Föreläsare behandlar teman som modern hjärnforskning och medberoende.

Under kursen får du, förutom samtalsmetodik, lära dig använda olika tekniker såsom kreativa metoder och meditationer. Utbildningen ger kunskap om den viktiga kommunikationen som tillsammans med närhet och kontakt är avgörande för en god relation.

Vi tittar också på vad som kan vara ett hinder för för en god relation, till exempel rädsla för avstötning eller rädsla för att bli övergiven. Vi undersöker strategierna som vi människor använder för att undvika att behöva känna sårbarhet.

Utbildningen är upplevelsebaserad såtillvida att vi använder egna upplevelser för att integrera de olika teorierna som presenteras.

Utbildningens syfte och mål

Utbildningen till par- och relationsterapeut/coach ger dig både teoretisk och praktisk kompetens för att bedriva arbete med klienter.

Utbildningens upplägg och omfattning

Den schemalagda utbildningen pågår mellan mars och november 2018. Varje utbildningstillfälle innehållet både ett teoretiskt tema och ett praktiskt arbete med olika övningar samt fortlöpande handledning på ditt klientarbete.

 • Introduktion till par- och relationsterapi utifrån psykosyntes-, imago- och gestaltterapi.
 • Anknytningsteori och schematerapi
 • Imago – den medvetna pardialogen i praktiken
 • Hjärnans utveckling, modern hjärnforskning
 • Sexualitet
 • Medberoende
 • Empatisk Kommunikation i teori och praktik löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Startdatum

Stockholm – 1 termin
Start fre 23 mar 2018

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-633 536

Pris

Privatperson
25 813 SEK inkl. moms.

Företag/organisationer
32 266 SEK exkl. moms.

Schema

Här hittar du våra scheman »

Behörighet

Du har en utbildning till samtalsterapeut, samtalscoach, organisationskonsult eller har motsvarande utbildning.

Om du du i ditt yrke arbetar med relationer men inte har en terapeutisk utbildning, blir du diplomerad som par- och relationscoach.

Vad krävs för att bli godkänd?

 • Gå minst 5 sessioner i parterapi med din partner eller någon annan person som du har en långvarig relation till.
 • Delta i samtliga utbildningspass.
 • Genomföra minst 5 sessioner med ett par.
 • Skriva en terapisammanfattning kring dig själv och dina egna erfarenheter som parterapeut eller parcoach kopplat till utbildningens teoretiska innehåll.
 • Skriva tre reflektioner med utgångspunkt från tre böcker som du väljer från litteraturlistan.

Du kommer även att ingå i en mindre studiegrupp som träffas mellan utbildningstillfällena. Syftet är att diskutera litteratur, dela praktiska erfarenheter, samt ge varandra stöd och inspiration.

Utbildningens upplägg

Varje modul innehåller teoretiska teman och praktiskt arbete med olika övningar, samt handledning.

Modul 1

Introduktion till par- och relationsterapi utifrån psykosyntesiskt förhållningssätt och teori:

 • Vi undersöker och diskuterar hur våra anknytningsmönster och egna erfarenheter har betydelse för våra relationer i vuxenlivet. Du får möjlighet att undersöka din egen anknytningsmodell och historia och hur detta påverkar dig i dina relationer idag.
 • Vi tydliggör hur man möter paret vid det första mötet utifrån olika frågeställningar.
 • Vi ser på hur den medvetna dialogen påverkar relationen. Under det här passet talar vi om kommunikation ur olika aspekter och börjar använda dessa kunskaper från grunden. Vi aktualiserar och fördjupar oss i Empatisk Kommunikation.

Modul 2

Vi fördjupar anknytningsteori och schematerapi och undersöker hur anknytningsmönster och livsteman aktiveras och påverkar våra nära relationer.

 • Praktisk träning och handledning.

Modul 3

Imagoterapi – den medvetna dialogen.

 • Praktisk träning och handledning.

Modul 4

Beroende- medberoende. Vi undersöker genom teori och praktiska övningar beroendets och medberoendets problematik ur ett relationellt perspektiv. Vi tittar på vad som är utmärkande i dynamiken i en beroende/ medberoenderelation, hur vi kan möta motstånd och förnekelse, samt hur vi som terapeuter undviker att gå in i dramat och själva blir medberoende.

 • Praktisk träning och handledning.

Modul 5

Sexualitet. En teoretisk genomgång av faktorer som hindrar och gynnar en sexuell gemenskap utifrån parets preferenser.

 • Praktisk träning och handledning.

Modul 6

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är den moderna forskningens resultat kring hjärnans funktion och förmåga till utveckling och läkning. I IPNB integreras kunskap från bland annat neuropsykologi, social neurovetenskap, psykologisk behandling, mindfulness och anknytningsteori.

Under den här modulen tittar vi på hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer hela tiden påverkar och förändrar varandra. Vi undersöker hur vi praktiskt kan använda oss av teorier och metoder i vårt arbete med relationer, både våra egna och i arbetet med våra klienter. Hur vi på ett medvetet sätt kan lugna ner vårt system och gå från reaktion till att medvetet agera.

 • Praktisk träning och handledning

Modul 7

Avslut och separation. Under dessa dagar arbetar vi kring temat avslut och separation, med teori och övningar. Att hjälpa paret att eventuellt avsluta relationen. Att avsluta par-relationsterapin.

 • Vi befäster vår kreativa verktygslåda
 • Praktisk träning och handledning.
 • Utvärdering.
 • Möjlighet till diplomering.

Litteraturlista

 • Vi är våra relationer av T Wennerberg
 •  Hemligheten av Egil Linge
 • Den mörka hemligheten av Egil Linge
 • IMAGO – kärlekens terapi av Jette Simons.
 • I stället för skilsmässa av H Hendrix
 • Ta vara på den kärlek du får av H Hendrix
 • Konsten att hålla ihop av M von Sivers och L Lindgren (ev ny upplaga)
 • 7 gyllene regler av John Gottman
 • Du fattar ju ingenting av J Weiss o A-B Ståhl
 • Hur svårt är det att förstå varandra av Lisa Grubb
 • Bara kärlek av Lennart Matikainen
 • Rena relationer av Lennart Matikainen
 • Vill ha dig av E Perel
 • Relationskoden av E Rusz
 • Varför väljer jag alltid fel partner? Av E Rusz
 • Den stora kärleken av P A Dahl
 • Efter vårt vi av A Liscano
 • Att leva i stället för att överleva av E Berlander
 • Kärlekens ACT av Russ Harris
 • Kärlek en handbok av Eva Sanner
 • Förbättra din relation av Patricia Love o Steven Stosny
 • Det är inte kärlek – när sex blir en drog av Kristin Rydberg & Erik Sundby
 • Getting the sex you want av Tammy Nelson
 • Sexualitet och hälsa av B Hulter
 • Lust av M Ivarsson
 • Sex, gleder og skufelser av B Martel
 • Håll om mig av Sue Johnson (EFT)

Varmt välkommen att anmäla dig till diplomerad par- relationsteraput/coach!