ACT Steg 1-utbildning

ACT Steg 1-utbildning

– den tredje vågens KBT. Psykologiskt nytänkande på solid grund.

En basutbildningen i psykoterapi baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och mindfulness i kombination med aktiv handling.

ACT är en ny evidensbaserad psykoterapiform som du kan använda i ditt arbete inom vårdsektorn samt inom socialt arbete, exempelvis som socionom eller motsvarande. ACT används även av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn.

Startdatum

Stockholm - 2 år/4 terminer
Onsdag 30 aug 2017

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-633 536

Pris

Privatperson
29 900 SEK/termin inkl. moms.

Företag/organisationer
37 375 SEK/termin exkl. moms.

Schema

Här hittar du våra scheman »

ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet, och genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta.

Utbildningens syfte och mål

HumaNovas utbildning i ACT, motsvarande steg 1, ger en fördjupad förståelse för ACT som en integrerad enhet av teori och praktik, så att man själv ska kunna använda ACT i sitt arbete som terapeut, coach eller i andra sammanhang - samt också i sitt eget liv och för ökad självkännedom.

Föreläsningar, teoretiska genomgångar och litteraturstudier förenas med upplevelsebaserade seminarier och en mängd ACT-övningar i självupplevelsens form, gruppdiskussioner och rollspel.

Varje deltagare får också lära ACT genom att ha egna terapiklienter under termin 2, 3 och 4, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga och med hjälp av inspelningar från terapisessionerna.

ACT Steg 1-utbildningen innehåller

 • Inlärningspsykologi. Historik och grundprinciper. Teoretisk förståelse/praktisk övning i funktionell analys som värdefullt arbetsredskap.
 • Anknytningsteori. Anknytningserfarenheternas betydelse för de inre, inlärningsbaserade ”modeller” vi bygger upp.
 • Relational Frame Theory. Förståelse för tänkandets roll vid livsproblem, blockeringar och undvikanden. Upplevelsemässigt undvikande som ”evolutionens baksida”.
 • Affektteori och affektfokuserad behandling.
 • Ett existentiellt perspektiv. De existentiella grundfrågorna.
 • Eftersom utbildningen är upplagd i Steg 1-form kommer den också att ge orientering inom andra områden som är relevanta i det terapeutiska arbetet.

Utbildningen ger en utförlig förståelse för de sex kärnprocesserna i ACT

 • Acceptans/öppenhet.
 • Defusion/perspektivtagande.
 • Här och nu.
 • Jaget som kontext.
 • Livsvärden.
 • Meningsfull handling - inklusive handlingsplanering, exponering m.m.

Utbildningens omfattning

Den schemalagda utbildningstiden uppgår till cirka 360 utbildningstimmar varav 120 timmar grupphandledning. Individuellt hemarbete med olika övningar och skriftliga uppgifter tillkommer.

Behörighet

Du har troligtvis erfarenhet av människovårdande yrke eller arbete med sociala frågor. Behörighet fastställs i samband med antagningsintervjun.

Huvudlärare

ACT Steg 1-utbildningen leds av Ulf Gustavsson, leg psykolog och leg psykoterapeut samt tidigare verksamhetschef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Informationskväll för dig som vill lära dig mer

Missa inte våra informationskvällar i Stockholm, Malmö och Göteborg då vi berättar mer om Acceptance and Commitment Therapy och HumaNovas ACT Steg 1-utbildning.

Informationskvällar