Vidareutbildningar

HumaNovas vidareutbildningar, Utvecklande Ledarskap och Indirekt Ledarskap, är anpassade för dig som vill fördjupa dig inom ett eller flera kunskaps- och erfarenhetsområden.

Våra vidareutbildningar utgår från ett brett synsätt och berör respektive område från flera perspektiv. Vi utgår från ett integrativt perspektiv, det vill säga från såväl kognitiva/beteendepsykologiska aspekter, psykodynamiska samt humanistiska/transpersonella aspekter.

Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt Ledarskap (IL) är två utbildningar som med fördel kan ingå som en del av ett skräddarsytt chefsutvecklingsprogram eller som personlig utveckling för dig som vill känna större trygghet i din ledarroll.