Personlig utveckling

HumaNova erbjuder här fristående utbildningar för dig som söker meningsfullhet i din tillvaro och som längtar efter utveckling som människa och i din yrkesroll.

Personlig utveckling kan innebära att du lär dig att bättre förstå dig själv och andra och därmed lättare kan välja ett arbets- och förhållningssätt som uttrycker vem du är.