Specialisering i medberoende och beroende

Detta är en specialiseringskurs för stödjande och förebyggande arbete kring medberoende och beroende. Kursen inkluderar teman utifrån ett integrativt perspektiv.

Syfte och innehåll

Hur kan förnekelsens olika ansikten se ut?
Hur ska man agera?

Kursen innehåller praktiska övningar, exempel och lärande rollspel. Deltagarna får komma i kontakt med och träna på “skarpt läge” med förnekelse och erhåller även verktyg för att effektivt kunna hjälpa en person på rätt sätt och därigenom minimera risken för manipulation och möjliggörande. Du får med dig konkreta verktyg (dokumentation) och vi tar upp exempel och övningar hur och när verktygen kan användas och förändringar bevaras.

Kursen tar upp frågor som:

  • Beroendelära, återfall, medberoende- och anhörigprogram samt känslomässigt beroende.
  • Hur ska man lägga upp en planering med en person som misstänks ha missbruks/ beroendeproblematik? Detta oavsett om man är anhörig, chef eller terapeut. I planen skall man också kunna skilja på riskbruk och allvarligare beroendeproblematik, förnekelse och kidnappad hjärna.
  • Hur uppstår känslomässigt medberoende och hur påverkar det våra relationer i arbete, vänskap och kärlek?
  • Vilka livsmönster och strategier bevarar detta och vad kan förändras?

Kursens omfattning

Kursen omfattar 4 utbildningsdagar.

Behörighet

För dig som har minst 240 timmars utbildning i coaching eller terapi, dvs t ex HumaNova diplomerade samtalscoacher, samtalsterapeuter eller basutbildning i psykoterapi (en s k Steg-1 utbildning).

Lärare

Lisa Grubb – Leg Psykoterapeut
Dr Christer Fjällström – Beroendeläkare, MRO

Startdatum

Planering pågår.

Pris

  • Privatperson
    SEK 5 700 inkl moms
  • Företag
    SEK 6 900 exkl. moms