Träning i självledarskap

Träning i självledarskap

Träning i självledarskap vänder sig till dig som vill få insikter och redskap som gör att du bättre förstår dig själv och varför du agerar eller reagerar på det sätt som du gör.

I vårt land har vi tillgång till det mesta. Vi har möjlighet att göra egna val för att uppleva lycka och passion i livet. Ändå ser det ut som om vi är omedvetna om att vi kan göra just detta. Statistiken visar också att engagemanget inom organisationer sjunker och att ohälsan hos oss individen ökar. Prognoserna pekar tyvärr inte på någon nedgång. Det behöver inte vara så!

Träning i självledarskap är en utbildning där du får aktivt träna upp din mentala styrka, sätta mål och skapa nya rutiner som hjälper dig skapa det livet du vill uppleva. På samma sätt som du tränar dina muskler för att stärka kroppen kan du träna din mentala styrka för att må bra.

Det är inte hur du har det, det är hur du tar det

I en värld som ofta är osäker och föränderlig blir det allt viktigare att träna upp förmågan att utveckla ett medvetet självledarskap. Forskning visar att medvetenhet leder till högre engagemang på jobbet samt att medvetenhet är den absolut viktigaste faktorn. Att veta vem du är och vad som är viktigt för dig spelar en högre roll än den organisatoriska företagskulturen.

Träning i självledarskap hjälper dig bli tydlig med dig själv, om vad som är viktigt för just dig, dina starka sidor samt vad du behöver utveckla för att må bra.

Konsten att medvetet leda dig själv

Hur ofta ifrågasätter du vad som är rätt och fel eller hur saker skulle kunna vara när du tar beslut? Trots att du tar massor av beslut, varje dag. Beslut som du grundar i alla erfarenheter du har utvecklat under din uppväxt. Erfarenheter som har blivit ”din sanning”.

Medvetet självledarskap är en förmåga som du kan träna upp och utveckla för att må bra, prestera bra och leda dig själv till det livet du vill leva. Som gör att du förstår varför du gör det du gör och varför du gör som du gör. Vad gör du idag när det inte känns så bra i kroppen eller när du inte trivs med din situation? Kämpar du vidare, både med ditt arbete och ditt liv?

Omfattning:

3 dagar

Pris

Privat
10 500 SEK inkl. moms

Företag
10 500 SEK exkl. moms

Plats:

Göteborg – nya datum kommer

Det är lätt att hitta en massa förklaringar till varför det känns fel, att det bara är en tillfällig svacka. Men det håller inte i längden, det som känns dåligt vill fram. Genom att träna självledarskap förstår du vad som är viktigt för dig. I takt med att dina starka sidor blir tydligare lär du dig vad du behöver för att utvecklas och må bra.

Den schemalagda utbildningstiden är tre dagar. Du kommer även att ingå i en mindre studiegrupp och får även ett tillfälle med individuell handledning.

Utbildningen syftar till att du få insikter och redskap som gör att du förstår varför du agerar eller reagerar på det sätt som du gör. Medvetenhet hjälper dig bli tydlig med dig själv och förstå vad som är viktigt för just dig och vad du behöver utveckla för att må bra.

Det krävs ingen särskild behörighet, bara en nyfikenhet och vilja att utvecklas.

Johan Bäckman är föreläsare och inspiratör. Johans arbete syftar till att skapa ett bättre samhälle med individutveckling. Johan är diplomerad organisationskonsult och professionell coach. Han arbetar med att skapa tydlighet för framgång hos individer, grupper och organisationer.

Johan använder bland annat erfarenheter från sin personliga förändringsresa. Han vet vad det innebär att leva sin passion och kan inspirera dig att skapa din egen framtid, så som du vill uppleva den.

Anette Jäderberg är psykosyntesterapeut, coach och föreläsare. Under många år har Anette arbetat som chef inom det privata näringslivet.

Anette brinner för utbildning som bidrar till personligt växande, förståelsen för vem vi vill vara samt hur vi som individer kan skapa värdefullt innehåll i livet. Anette leder bland annat HumaNovas grundutbildning, Bli den du och 1-dagskursen Möt dig själv. Anette är även verksam som terapeut och ordförande i Mind Göteborg, en ideell förening som arbetar för att motverka psykisk ohälsa.