Personlig utveckling

Personlig utveckling – våra kurser och utbildningar

HumaNova har ett flertal utbildningar för dig som vill investera i dig själv och ditt din utveckling.

Kanske vill du utforska dig själv och vad du innerst inne vill och längtar efter. Uppleva mer meningsfullhet i vardagen och en ny riktning eller ett tydligt syfte. Eller kanske finns det sidor av dig som du vill förstå och lära känna. Hur kommer det sig att det blir så där ibland. Att du upplever att vissa sidor av dig nästan tar över ibland och att det vore skönt att kunna bli tydligare utifrån din egna innersta vilja.

På HumaNova kan du prova på att utforska dig själv under allt från 1 dag till 2 terminer. Utbildningar som vi regelbundet erbjuder i Malmö, Stockholm och Göteborg är;

  • Möt dig själv, en dag
  • Bli medveten, 5 dagar intensivkurs
  • Bli den du är, 2 terminer
  • Självledarskap

Gratis mailkurs i personligt ledarskap.

Anmäl dig här

Varför personlig utveckling

 

Livet innehåller såväl perioder av harmoni, lugn och lycka precis som vi alla möter stunder eller perioder av oro, grubblande, ångest eller sorg det ingår i livet. Men ibland kan det upplevas  som om vi fastnar, kanske en återkommande känsla av att något inte är som det ska. Att vi saknar något vi behöver för att leva det liv vi innerst inne vill. Eller kanske märker vi att vi undviker situationer eller upplevelser och känner oss begränsade i vardagen

På HumaNova arbetar vi personlig utveckling som strävar efter att bidra till förmågan att se sig själv tydligare. Att själv uppleva vad som behövs för välbefinnande. Det gör vi genom att träna oss i att observera våra inre upplevelser. Vi tränar oss i att stärka vårt centrum, vår kärna eller vårt Jag. Så att vi kan vara med alla de tankar, känslor och impulser som kommer och går i vårt inre.

På så sätt kan vi börja förstå vad vi egentligen behöver och vad vi gör för att skydda oss mot det som vi tror är smärtsamt. Med en tydligare förståelse och acceptans för oss själva kan vi medvetet än mer välja hur vi vill vara och utifrån våra värden ta ut en realistisk riktning för framtiden.

Allt utforskande av oss själva sker i en anda av självmedkänsla och empati.