Nyfiken på… sexualitet och HBTQ
i terapirummet?

Gratisseminarium: Nyfiken på… Sexualitet och HBTQ i terapirummet

Hur vill du som HBTQ-person bli bemött av din terapeut? Hur vill du som terapeut bemöta din klient som kommer in i rummet med en problematik kring HBTQ och/eller sexualitet. Vad är normal sexuell praktik? Vad är otrohet? Vad är sexuell identitet? Det är bara några frågor som vi tar upp. Varmt välkommen att anmäla dig till kvällens intressanta tema.

Som klient vill jag möta en terapeut som förstår vad jag pratar om. Jag ska inte behöva förklara vad till exempel queer eller fetischism är. Jag vill inte uppleva att terapeuten verkar vara obekväm eller att terapeutens kroppsspråk visar att hen tycker att jag är udda eller ”omoralisk” på det sätt som jag uttrycker min sexualitet eller sexuella läggning.

Som terapeut förväntas jag vara ‘ren’ i förhållande till mina klienter. Men hur är det med min egen inställning till sex, till den sexuella moralen, “onormala” sexuella beteenden och hur närmar jag mig min klient när det gäller sexuella frågor och problem. Vågar jag ens lyfta frågan? Hur kan jag bemöta en klient på ett icke-heteronormativt sätt?

Sexualitet utifrån olika infallsvinklar

Vår sexualitet är en av de starkaste drivkrafterna vi har i livet. (Kvällstidningarna påstår att vi tänker sexuella tankar ett antal gånger varje vaken timme, för att inte tala om vad vi drömmer om). Och ändå är det kanske just sexualiteten som tar mest energi från oss människor i form av skamkänslor.

Kvällen handlar om sexualitet utifrån olika infallsvinklar, där HBTQ och olika sexuella praktiker är några. Vi tittar på olika problem både från klientens och terapeutens ögon. VI utgår från vad HBTQ står för samt WHOs definition av sexualitet. Ämnen som också berörs är vad BDSM, fetischism, poly och andra begrepp innebär. Innehållet kommer sen att formas av deltagarnas frågor.

Du får också möta en klient som berättar om hur hen både har och skulle vilja vill bli bemött. När du sedan går hem har du fått en lite vidare bild på vad HBTQ och sexualiteten är samt har fått möjlighet att reflektera över dessa som problemområden.

Plats

Stockholm
HumaNovas lokaler, Skeppsbron 32.

Datum och tid

VT2018  kl. 18:00-20:00

Pris

Kostnadsfritt

För dig!

Alla är varmt välkomna till våra gratisseminarier.

Mer om kvällens föreläsare

Kvällens leds av Lars-Anders Rolfhamre som är samtalsterapeut. Han har mer än 10 års erfarenhet som terapeut med fokus på sexualitet och HBTQ.

HumaNovas gratisseminarier i Stockholm är öppna för dig som är nyfiken på livets utmaningar, mänskliga frågor och tankeväckande frågor. Om du är intresserad av våra utbildningar är seminariet en möjlighet att lära känna oss lite bättre. Kom själv eller ta med dig dina vänner.

Varmt välkommen till HumaNova i Stockholm!