Diplomerad Samtalscoach

Diplomerad samtalscoach

HumaNovas yrkesutbildning till diplomerad samtalscoach vänder sig till dig som vill inspirera människor att hitta sin egen vilja att genomföra önskade förändringar.

Utbildningen till samtalscoach börjar med Bli den du är, en 1- årig grundutbildning i psykosyntes. Under andra året lär du dig att använda det coachande samtalet som ett verktyg och ett förhållningssätt till dina medmänniskor. Dina kunskaper fördjupas så att du självständigt kan genomföra coachande samtal med en person eller en grupp.

Diplomerad samtalscoach är upplagd på samma sätt som Bli den du är, med lärarledda utbildningsdagar som varvas med små studiegrupper samt egen individuell samtalsterapi. Efter utbildningen kan du arbeta med coachande samtal i utvecklande, utbildande, relationella eller personalledande sammanhang.

Omfattning – 2 terminer

Den schemalagda utbildningstiden uppgår till ca 24 utbildningstillfällen. Utöver detta ordnas studiegruppsträffar vid minst 14 tillfällen, då gruppen samtalar kring olika kursavsnitt. Tiderna för dessa bestämmer deltagarna själva i sin studiegrupp.

 • Du genomför tio coachsamtal med två klienter (fem samtal/klient).
 • Minst 20 timmar individuell samtalsterapi samt 5 timmar individuell coaching  (ingår ej i kursavgiften).
 • Uppskattningsvis 150 till 200 timmar för individuellt hemarbete med olika övningar och skriftliga uppgifter tillkommer.

I Stockholm kan du välja mellan att studera till samtalscoach på kvällstid (kl. 16-21) alternativt på dagtid (kl. 9-15). På övriga orter är undervisningen endast förlagd kvällstid (kl. 16-21).

Informationskvällar Boka studievägledning

Startdatum

Stockholm
Kväll, ons 14 februari 2018
Dag, mån 5 februari 2018

Göteborg
HT 2018

Omfattning

2 terminer. Deltid

Här hittar du våra scheman

Pris VT18

Privat
28 500 SEK/termin inkl. moms.

Företag
35 625 SEK/termin exkl. moms.

Nya priser för dig som påbörjar utbildningen HT18

Privat
29 400 SEK/termin inkl.moms

Företag
29 400 SEK/termin exkl. mom

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-633 536

Anmäl dig här 

Hur kan jag vidareutveckla mig?

Efter att du har genomfört utbildningen och uppfyllt dess kriterier kan du söka vidare till våra yrkesutbildningar organisationskonsult eller samtalsterapeut.

 • Samtalsmetodik
  Vi lär oss konsten att vägleda andra genom utvecklande samtal och coaching. Praktiska övningar och verktyg och modeller för coaching med olika frågetekniker. Konsten att lyssna, vara närvarande och att leda samtal framåt.
 • Psykosyntesteori & -metodik
  Vi fördjupar vår kunskap inom psykosyntesen. Arbete med delpersonligheter och viljan. Genomgång av Psykosyntesprocessen. Identifikation och desidentifikation. Övningar med olika verktyg såsom Stjärndiagrammet och Viljeakten.
 • Empatisk kommunikation
  Teori och praktiska övningar i empatisk kommunikation. Reflekterande i grupp och individuellt.  Parvis träning i samtal.
 • Affektteori och kroppsmedvetenhet
  Introduktion till affektteori och fördjupning i kroppens betydelse i det coachande samtalet.
 • Coaching – metod och upplägg
  Genomgång av coachingprocessen. Vad innebär det att coacha med psykosyntesen som grund? Coachingsamtalens upplägg. Träning och övning av coachande samtal – verktyg och metodik.
 • Grupprocess och coaching i grupp
  Interpersonlig psykosyntes och gruppprocess med fokus på utbildningsgruppen. Susan Wheelans grupputvecklingsteori.
  Praktisk träning i att coacha grupper och team.
 • Övergripande psykosyntesteori och metodik
  Psykosyntesens 7 core concepts.
 • Psykisk överbelastning
  Vi lär oss om mildare psykiska störningar som dystymi, ångest, överbelastning och stress.
 • Etik och etiska regler
  Vi reflekterar kring grundläggande etiska värderingar och principer inför coachingen. Genomgång av etiska regler.
 • Transpersonell psykosyntes
  Arbete med transpersonella kvaliteter. Syfte och mening. Inneboende potential. Reflekterande i grupp och individuellt.  Parvis träning i samtal.
 • Handledning på coaching
  Handledning på coachande samtal med klienter.

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och övningar i metoder som förbättrar och fördjupar mänsklig utveckling och kommunikation. Du utvecklar förståelsen för samspelet mellan människor och ökar din medvetenhet om vad som stödjer respektive hindrar en god och framgångsrik kommunikation och utveckling.

Efter utbildningen är du välkommen att söka vidare till någon av våra ytterligare yrkesutbildningar som organisationskonsult eller samtalsterapeut.

Ansök om coachcertifikat från EMCC

Du har också möjlighet att erhålla internationellt coachcertifikat från EMCC, European Mentoring and Coaching Council. HumaNovas utbildning är godkänd på nivå ”senior practitioner” vilket gör att du kan arbeta som professionell coach – Certified Professional Coach. Ansök om certifiering hos EMCC.

Du ska först ha genomgått och blivit godkänd på grundutbildningen Bli den du är, samt bedömts lämplig att fortsätta.

Det coachande samtalet är ett kraftfullt verktyg för dig som är chef eller har en ledarroll utan formellt chefsansvar. Du vill i din yrkesroll inspirera andra att utvecklas så att de i sin tur kan bidra till sin egen och organisationens utveckling.

Grunden för det coachande samtalet börjar med din egen självkännedom.
Under utbildningen till samtalscoach stärks förståelsen för dig själv och andra. Med nya insikter, verktyg och metoder kan du coacha och vägleda dina medarbetare och kollegor på bästa sätt.

Coachande samtal har blivit en allt viktigare del av utvecklingen på jobbet och samtalscoacher efterfrågas av många organisationer inom både näringslivet och offentlig sektor. För dig som väljer att utbilda dig till diplomerad samtalscoach hos oss är utbildningen både kompetenshöjande och vidareutvecklande. Kanske är det en helt ny inriktning på din karriär?

Vad krävs för att bli godkänd? 

Du behöver:

 • Få godkänt på de skriftliga uppgifter som hör till utbildningen.
 • Genomföra minst 20 sessioner individuell samtalsterapi hos en HumaNova diplomerad samtalsterapeut eller hos annan samtalsterapeut i psykosyntes.
 • Genomföra minst fem  sessioner individuell coachning hos en av HumaNova diplomerad samtalscoach eller hos annan coach i psykosyntes.
 • Vara  närvarande 100  procent av den schemalagda tiden och även på studiegruppsträffarna.
 • Få godkänt på utbildningens skriftliga kunskapstentamen.
 • Genomföra tio  coachsamtal med adept och får handledning för dem.