Diplomerad par- och relationsterapeut/coach

Diplomerad par- och relationsterapeut/coach

Utbildningen till par- och relationsterapeut/coach bygger på psykosyntesens grundsyn. Inslag ingår av både psykosyntes- och gestaltterapi samt även Imagoterapi och Empatisk kommunikation.

Under utbildningen fördjupas dina kunskaper i anknytningsteori och schematerapi samt dess betydelse för förståelsen av vår hantering av relationer genom livet. Vi behandlar också sexologi utifrån detta perspektiv. Föreläsare behandlar teman som modern hjärnforskning och medberoende.

Under kursen får du, förutom samtalsmetodik, lära dig använda olika tekniker såsom kreativa metoder och meditationer. Utbildningen ger kunskap om den viktiga kommunikationen som tillsammans med närhet och kontakt är avgörande för en god relation.

Vi tittar också på vad som kan vara ett hinder för för en god relation, till exempel rädsla för avstötning eller rädsla för att bli övergiven. Vi undersöker strategierna som vi människor använder för att undvika att känna sårbarhet.

Utbildningen är upplevelsebaserad såtillvida att vi använder egna upplevelser för att integrera de olika teorierna som presenteras.

Informationskvällar Boka studievägledning

Startdatum

Stockholm
Fre 23 mar 2018

Omfattning

1 termin
Här hittar du våra scheman

Pris

Privatperson:
25 813 SEK inkl. moms

Företag:
32 266 SEK exkl. moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-633 536

Anmäl dig här

Utbildningens innehåll och omfattning

Den schemalagda utbildningen omfattar 7×2 dagar och pågår mellan mars och november 2018. Varje utbildningstillfälle innehållet både ett teoretiskt tema och ett praktiskt arbete med olika övningar samt fortlöpande handledning på ditt klientarbete.

 • Introduktion till par- och relationsterapi utifrån psykosyntes-, imago- och gestaltterapi.
 • Anknytningsteori och schematerapi
 • Imago – den medvetna pardialogen i praktiken
 • Hjärnans utveckling, modern hjärnforskning
 • Sexualitet
 • Medberoende
 • Empatisk Kommunikation i teori och praktik löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Utbildningens upplägg

Varje modul innehåller teoretiska teman och praktiskt arbete med olika övningar, samt handledning.

Modul 1

Vi lär känna varandra. Sen går vi även igenom allt det praktiska.

Modul 2

Vi fördjupar anknytningsteori och schematerapi och undersöker hur anknytningsmönster och livsteman aktiveras och påverkar våra nära relationer.

 • Praktisk träning och handledning.

Modul 3

Imagoterapi – den medvetna dialogen.

 • Praktisk träning och handledning.

Modul 4

Beroende- medberoende. Vi undersöker genom teori och praktiska övningar beroendets och medberoendets problematik ur ett relationellt perspektiv. Vi tittar på vad som är utmärkande i dynamiken i en beroende/ medberoenderelation, hur vi kan möta motstånd och förnekelse, samt hur vi som terapeuter undviker att gå in i dramat och själva blir medberoende.

 • Praktisk träning och handledning.

Modul 5

Sexualitet. En teoretisk genomgång av faktorer som hindrar och gynnar en sexuell gemenskap utifrån parets preferenser.

 • Praktisk träning och handledning.

Modul 6

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är den moderna forskningens resultat kring hjärnans funktion och förmåga till utveckling och läkning. I IPNB integreras kunskap från bland annat neuropsykologi, social neurovetenskap, psykologisk behandling, Mindfulness och anknytningsteori.

Under den här modulen tittar vi på hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer hela tiden påverkar och förändrar varandra. Vi undersöker hur vi praktiskt kan använda oss av teorier och metoder i vårt arbete med relationer, både våra egna och i arbetet med våra klienter. Hur vi på ett medvetet sätt kan lugna ner vårt system och gå från reaktion till att medvetet agera.

 • Praktisk träning och handledning

Modul 7

Avslut och separation. Under dessa dagar arbetar vi kring temat avslut och separation, med teori och övningar. Att hjälpa paret att eventuellt avsluta relationen. Att avsluta par-relationsterapin.

 • Vi befäster vår kreativa verktygslåda
 • Praktisk träning och handledning
 • Utvärdering
 • Möjlighet till diplomering

”Without forgiveness life is governed by… an endless cycle of resentment and retaliation.”

-Roberto Assagioli

Vanliga frågor

Du är behörig om du idag verkar som eller utbildar dig till terapeut på HumaNova eller annat utbildningsinstitut. När din ansökan kommer till oss kontaktar vi dig för en personlig antagningsintervju.

 • Gå minst 5 sessioner i parterapi med din partner eller någon annan person som du har en långvarig relation till.
 • Delta i samtliga utbildningspass.
 • Genomföra minst 5 sessioner med ett par.
 • Skriva en terapisammanfattning kring dig själv och dina egna erfarenheter som parterapeut eller parcoach kopplat till utbildningens teoretiska innehåll.
 • Skriva tre reflektioner med utgångspunkt från tre böcker som du väljer från litteraturlistan.

Du kommer även att ingå i en mindre studiegrupp som träffas mellan utbildningstillfällena. Syftet är att diskutera litteratur, dela praktiska erfarenheter, samt ge varandra stöd och inspiration.