Specialisering i Medberoende och beroende

Detta är en specialiseringskurs för stödjande och förebyggande arbete kring medberoende och beroende. Kursen inkluderar teman utifrån ett integrativt perspektiv.

Syfte och innehåll

Hur kan förnekelsens olika ansikten se ut?
Hur ska man agera?

Kursen innehåller praktiska övningar och exempel som terapeut, anhörig och chef med effektiva och lärande rollspel. Deltagarna får komma i kontakt med och träna på “skarpt läge” med förnekelse och erhåller även verktyg för att effektivt kunna hjälpa en person på rätt sätt och därigenom minimera risken för manipulation och möjliggörande.

Kursen tar upp frågor som:

  • Beroendelära, återfall, medberoende- och anhörigprogram samt känslomässigt beroende.
  • Hur ska man lägga upp en planering med en person som misstänks ha missbruks/ beroendeproblematik? Detta oavsett om man är anhörig, chef eller terapeut. I planen skall man också kunna skilja på riskbruk och allvarligare beroendeproblematik, förnekelse och kidnappad hjärna.
  • Hur uppstår känslomässigt medberoende och hur påverkar det våra relationer i arbete, vänskap och kärlek?
  • Vilka livsmönster och strategier bevarar detta och vad kan förändras?

Du får med dig konkreta verktyg (dokumentation) och vi tar upp exempel och övningar hur och när verktygen kan användas och förändringar bevaras.

Kursens omfattning

Kursen omfattar 4 utbildningsdagar om 2 dagar vid 2 tillfällen.

Behörighet

För dig som har minst 240 timmars utbildning i coachning eller terapi, dvs t ex HumaNova diplomerade samtalscoacher, samtalsterapeuter eller basutbildning i psykoterapi (en så kallad Steg 1 utbildning).

Lärare

Lisa Grubb – Leg Psykoterapeut
Dr Christer Fjällström – Beroendeläkare, MRO

Startdatum

Inget datum är i nuläget planerat.

Pris

  • Privatperson
    SEK 5 200 inkl moms
  • Företag
    SEK 6 400 exkl. moms