Kurs i trauma, 3 dagar

Vad är ett psykologiskt trauma? Vad sker i kroppen, känslorna och tankarna när jag blir traumatiserad? Hur kan trauma hanteras ifråga om självhjälp, stöd och bemötande från omgivningen och terapeutisk behandling.

Huma Novas kurs i trauma syftar till att ge en fördjupad förståelse för trauma i teori och konkreta behandlingsmetoder. Kursen vänder sig i första hand till verksamma terapeuter, men även andra kan ha nytta av utbildningen.
Människor i vimlet

Om kursen

Trauma ger en grundläggande orientering i vad ett psykologiskt trauma innebär, alltifrån orsaksfaktorer och neurologiska-fysiska och psykologiska reaktioner, genomgång av traumadiagnosen PTSD, vilka karakteristiska symptomgrupper som omfattas av den diagnosen och hur de kan ta sig uttryck, samt hur PTSD kan samveriera med andra problembilder, exempelvis i form av depression och missbruk.

Kursens innehåll

Kurs i trauma innehåller både kortsiktiga och långsiktiga effekter av trauma. Vi tittar på skillnaden mellan avgränsade trauman och mer omfattande, ”komplexa” trauman, med särskilt fokus på trauman relaterade till svåra erfarenheter från krig och flykt, men också andra former av trauman. Vidare går vi igenom hur trauman kan påverkas av och samspela med fortsatt stressbelastning i nuet, samt hur tidigare trauman kan återuppväckas (retraumatisering).

Kursen ger också en orientering i behandlingsmetoder för trauma, främst utifrån KBT och ACT, samt hur behandlingen kan behöva anpassas till olika former av trauman. Även mellanmänskligt stöd och bemötande i mer vardaglig mening tas upp.

Delar av undervisningen sker i självupplevelsens form och med aktiv medverkan från kursdeltagarna.

Omfattning

Kurs i trauma ges vid tre tillfällen under senhösten 2017. Inläsning av litteratur och hemuppgifter tillkommer, utöver deltagande vid kurstillfällena.

KursansvarigUlf Gustavsson

Kursen hålls av Ulf Gustavsson, leg psykolog och leg psykoterapeut samt tidigare verksamhetschef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Ulf har i många år arbetat med psykologisk behandling, handledning och utbildning, och är medförfattare till boken ”Krig, tortyr och flykt – vad gör det med människan och hur kan vi hjälpa?” som ges ut av Natur & Kultur hösten 2017.

Varmt välkommen att anmäla dig till Kurs i trauma!

Startdatum

Stockholm – 3 dagar

Mån 27/11 kl. 16:00-20:00
Tis 28/11 kl. 16:00-20:00
Mån 4/12 kl. 16:00-20:00

Plats

Stockholm: Våra lokaler på Skeppsbron 32, Gamla Stan.

Pris

Privatperson
4 850 SEK inkl. moms

Företag
4 850 SEK exkl. moms.

Din anmälan är bindande
Om deltagarantalet underskrider 10 personer förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Inbetald avgift återbetalas då.