ACT, Acceptance and Commitment Therapy, 5 dagar i Stockholm

ACT (Acceptance and Commitment Therapy), har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma.

Utbildningen på fem dagar ger en fördjupning i ACT som metod och efter genomförd utbildning ska du kunna lägga till fundamentala ACT-principer i ditt arbete med klienter.

ACT kallas ofta den tredje vågens KBT och är en utveckling av den kognitiva beteendeterapin (KBT) med en viktig skillnad. ACT fokuserar på att det finns ett val i alla situationer. KBT reflekterar mer över känslor och tankar samt hur de samverkar och påverkar beteendet/valet.

Ett första steg till förändring är att uppnå en inre medvetenhet

Målet med ACT är att patienten ska få möjlighet att skapa ett mer meningsfullt liv genom att acceptera livet precis som det är – med sorgen, smärtan och känslan av otillräcklighet. ACT lyfter fram balansen mellan:

 • acceptans och förändring
 • inre perspektivtagande/ mindfulness och aktiv handling.

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, handlar inte om att förändra tankar och känslor till att bli mer ”positiva”. Istället handlar ACT om att bli medveten om våra tankar, känslor och minnen. Att på ett inre plan förstå vad som styr vårt agerande och våra val.

Ett första steg till förändring är att uppnå en inre medvetenhet. Ökad medvetenhet leder till ett förändrat förhållningssätt, en större förståelse, som i sin tur kan leda till mindre hämmande handlingsval.

ACT är en annorlunda terapiform

Utöver ett värde att vara en psykologisk behandlingsform är ACT även en förändringsmetod, en livshållning som leder i riktning mot meningsfullhet. ACT erbjuder verktyg som fungerar både på det inre och det yttre planet. Under 5-dagarskursen kommer vi att belysa dessa olika användningsområden:

 • En annorlunda terapiform
 • Ett sätt att främja förändring
 • Meningsfulla handlingsbeslut
 • Livshållning i vardagen

Kursen förenar teori och praktik. Stort utrymme ges till lärande i självupplevelsens form, genom övningar får du själv pröva på verktyg, tekniker och metaforer inom ACT.

Ur kursens innehåll

 • Begrepp i Relational Frame Theory
 • ACT-hexagonens kärnprocesser
 • Arbete med livsvärden/värderad riktning
 • Fallkonceptualisering
 • Metoduppläggning
 • Fokuserad ACT

Stockholm

5 dagar
Tisdag 3 okt kl. 15.45-19.45
Tisdag 10 okt kl. 15.45-19.45
Tisdag 17 okt kl. 15.45-19.45
Tisdag 7 nov kl. 15.45-19.45
Tisdag 14 nov kl. 15.45-19.45

Pris

Privatperson
9 900 SEK inkl. moms.

Företag/organisationer
9 900 SEK exkl. moms.

Plats

Våra lokaler på Skeppsbron 32, Stockholm.

Kursens omfattning

Kursen omfattar 5 kurstillfällen om 4 timmar per tillfälle.

Behörighet

Kursen är en grundkurs och kräver ingen förkunskap. Ett tips är att du före kursen köper och läser boken: ACT helt enkelt - en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy, av Russ Harris.

Lärare

Kursen hålls av Ulf Gustavsson, leg psykolog och leg psykoterapeut samt tidigare verksamhetschef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Varmt välkommen att anmäla dig till fem dagar med ACT!