Träning i självledarskap – 3 dagar

Vi lever i ett land där vi har tillgång till det mesta. Vi har möjlighet att göra våra egna val för lycka och passion i livet. Ändå ser det ut som om vi är totalt omedvetna om att vi kan göra just detta.

Självledarskap bidrar till medvetna utsikterStatistiken visar konsekvent att engagemanget inom organisationer sjunker och att ohälsan hos oss individen ökar. Tyvärr visar prognoserna inte på någon nedgång.

DET BEHÖVER
INTE VARA SÅ!

Träning i Självledarskap är en utbildning för dig som vill få insikter och redskap som gör att du bättre förstår dig själv och varför du agerar och reagerar på det sätt som du gör. Under utbildningen sätter du mål för att aktivt träna upp din mentala styrka och få nya rutiner som hjälper dig skapa det livet du vill uppleva. På samma sätt som du tränar dina muskler för att stärka kroppen kan du träna din mentala styrka för att må bra.

Det är inte hur du har det, det är hur du tar det!

I en värld som är osäker och föränderlig blir det allt viktigare att träna upp förmågan att utveckla ett medvetet skälvledarskap. Mer än någonsin behöver du bli tydlig med dig själv, om vad som är viktigt för just dig, dina starka sidor samt vad du behöver utveckla för att må bra.

Forskning visar att medvetenhet leder till högre engagemang på jobbet. Det är den absolut viktigaste faktorn. Medvetenhet om vet vem du är och vad som är viktigt för dig spelar en högre roll än den organisatoriska företagskulturen.

Konsten att medvetet leda dig själv

Hur ofta ifrågasätter du vad som är rätt och fel eller hur saker skulle kunna vara när du tar beslut? Trots att du tar massor av beslut, varje dag. Beslut som du grundar i alla erfarenheter du har utvecklat under din uppväxt. Erfarenheter som har blivit ”din sanning”.

Medvetet självledarskap är en förmåga som du kan träna upp och utveckla för att må bra, prestera bra och leda dig själv till det livet du vill leva. Som gör att du förstår varför du gör det du gör och varför du gör som du gör. Vad gör du idag när det inte känns så bra i kroppen eller när du inte trivs med din situation? Kämpar du vidare, både med ditt arbete och ditt liv?

Självledarskap bidrar till minskad psykisk ohälsa

Det är lätt att hitta en massa förklaringar till varför det känns fel, till att det bara är en tillfällig svacka. Men det håller inte i längden, det som känns dåligt vill fram. Genom att träna självledarskap förstår du vad som är viktigt för dig. I takt med att dina starka sidor blir tydligare  lär du dig vad du behöver för att utvecklas och må bra.

Utbildningens omfattning

Träning i självledarskap är en schemalagd utbildningstid på tre heldagar. Under utbildningen kommer du att ingå i en mindre studiegrupp och får även ett tillfälle med individuell handledning.

Varmt välkommen till HumaNova i Göteborg!

Göteborg

3 dagar
Planerad kursstart:
Onsdag 22 nov kl. 08.30-15.30
Torsdag 23 nov kl.08.30-15.30
Fredag 24 nov kl.08.30-15.30

Observera att datumen kan ändras. Kursen drar igång när vi är tillräckligt många deltagare.

Pris

Privat:
10 500 SEK inkl. moms.

Företag/organisationer:
10 500 SEK exkl. moms.

Plats

HumaNovas lokaler, Norra Allégatan 7, 3 tr.

Om lärarna som leder Träning i Självledarskap

Johan Bäckman, föreläsare självledaskapJohan Bäckman är föreläsare och inspiratör. Johans arbete syftar till att skapa ett bättre samhälle med individutveckling. Johan är diplomerad organisationskonsult och professionell coach. Han arbetar med att skapa tydlighet för framgång hos individer, grupper och organisationer.

Johan använder bland annat erfarenheter från sin personliga förändringsresa. Han vet vad det innebär att leva sin passion och kan inspirera dig att skapa din egen framtid, så som du vill uppleva den.

Anette Jäderberg, föreläsare och samtalserapeutAnette Jäderberg är psykosyntesterapeut, coach och föreläsare. Under många år har Anette arbetat som chef inom det privata näringslivet. Hon är verksamhetsansvarig och lärare på HumaNova utbildning i Göteborg. Anette leder bland annat HumaNovas grundutbildning, Bli den du och 1-dagskursen Möt dig själv.

Anette brinner för utbildning som bidrar till personligt växande,  förståelsen för vem vi vill vara samt hur vi som individer kan skapa  värdefullt innehåll i livet.

Anette är även verksam som terapeut och är ordförande i Mind Göteborg, en ideell förening som arbetar för att motverka psykisk ohälsa.

Välkommen till HumaNova i Göteborg och Träning i Självledarskap!