Motiverande samtal (MI) – uppföljning 1 dag i Göteborg

vanliga_fragor

Välkommen till en uppföljningsdag med motiverande samtal (MI). Utbildningsdagen i Göteborg vänder sig till dig som tidigare har gått någon av våra 3-dagars grundutbildningar i Göteborg, Malmö, Stockholm eller vår webbutbildning.

Uppföljningsdagen är ett svar på många elevers önskemål om att få följa upp och dela erfarenheter efter att ha använt samtalsmetoden i det egna arbetet.

Utvecklas som samtalsledare

Syftet med uppföljningen är att du ska få utveckla dina kunskaper som samtalsledare med MI som metod. Uppföljningsdagen innehåller fortsatt träning, fördjupning, övningar och erfarenhetsutbyte.

På grundutbildningens tredje dag (2+1 dagar) övar deltagarna på allt de har lärt sig, gör praktiska övningar samt byter erfarenheter med de andra. Under fördjupningsdagen är syftet att bredda kunskapsnivån ytterligare. Fler övningar under handledning som visar hur MI-verktygen används i rådgivning och behandling samt även givande diskussioner från deltagarnas egna erfarenheter som samtalsledare.

Dagens upplägg och innehåll:

  • Handledning
  • Tillämpning
  • Repetera samtals struktur
  • Träna mera och få feedback
  • Dela erfarenheter

Uppföljningsdagen anpassas efter deltagarnas önskemål och specifika behov. Varmt välkommen att anmäla dig till en uppföljningsdag i Göteborg.

Göteborg

1 dag
Tisdag 14 nov kl. 08.30-15.30

Plats

HumaNovas lokaler, Norra Allégatan 7.

Pris

Privatperson
1 795 SEK inkl. moms.

Företag/organisationer
1 795 SEK exkl. moms.