Motiverande samtal, MI i grupp

– Att tillsammans röra sig mot förändring

MI i grupp
Motiverande samtal, MI i Grupp är en 3 dagar lång utbildning för dig som arbetar med motivation och förändring i gruppsammanhang. MI utvecklades från början som ett individuellt förhållningssätt med fokus på samtal mellan två personer. När MI används i grupp anpassas samtalsmetodens grundprinciper efter gruppen så att den gemensamma kraften används på bästa sätt. 

Framgångsrika MI-grupper kan användas för att framkalla motivation och förändring inom olika organisationer och målgrupper, bland annat:

 • Ledningsgrupper
 • Personal- och arbetslag
 • Grupper inom vård och omsorg, t ex primärvårdsteam, självhjälpsgrupper, grupper för anhörigstöd och livstilssförändringar, barn- och ungdomsgrupper etc
 • Verksamheter som arbetar med beroende och missbruksproblematik
 • Grupper eller lag inom skola: t ex pedagoger, elevhälsoteam, elevgrupper och klasser
 • Idrottsklubbar och lag
 • Ideella verksamheter

MI i grupp skapar trygghet

När gruppen känner trygghet bidrar det till ett klimat som består av positivitet, tillhörighet och sammanhang. Gruppdeltagare ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter samt kan utforska det egna perspektivet på förändring tillsammans med de andra deltagarna.

Varje deltagare i en MI-grupp ges möjlighet att öka sin självinsikt och självkännedom. På så sätt kan deltagaren utveckla en tydligare vision inför framtiden samt arbeta med och öka sin egen motivation för förändring. Med ökat självförtroende kan de börja röra sig mot sina mål. Styrkan med MI i grupp är att använda deltagarnas kraft till förändring för att stödja gruppens rörelse framåt.

Motivation är nyckeln till förändring

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick i sin behandling av klienter med missbruksproblem. De såg de hur stor skillnaden blev när klienten hittade sin egen motivation till förändring.

MI är ett respektfullt förhållningssätt och en personcentrerad kommunikationsstil som bygger på aktivt lyssnande. Samtidigt är det en samtalsmetod med lättanvända och effektiva verktyg att använda för att vägleda personer närmare en förändring. Motiverande samtal (MI) är ett samarbete mellan rådgivare och klient med syfte att stärka klientens egen motivation för, och åtagande, till förändring.

Behörighet

Den här kursen vänder sig framför allt till dig som redan har genomgått en grundkurs i Motiverande samtal.

Datum

3 dagar
Nya datum VT18.

Plats

HumaNovas lokaler, Norra Allégatan 7, Göteborg.

Pris

Privatperson
7 300 SEK inkl. moms.

Företag/organisationer
7 300 SEK exkl. moms.

Grupprabatt: Är ni flera deltagare från samma arbetsplats, hör av er till oss med en e-post för att ev erhålla grupprabatt.

Utbildningens upplägg och innehåll

 • Omorientering från individualistiskt perspektiv till grupperspektiv
 • Likheter och skillnader mellan individuellt MI och MI i grupp
 • Att formera MI-grupper
 • Grundläggande och avancerad samtalsutformning
 • De fyra faserna i MI Grupp (att engagera gruppen, att utforska perspektiv, att bredda perspektiv, att röra sig mot handling)
 • MI-Grupp i ditt arbete

Kursmaterial

Ingår i utbildningen.

Boken Motivational Interviewing in groups
Ett tips är att läsa Motivational Interviewing in groups, skriven Dr. Chris Wagner och Dr. Karen Ingersoll (ingår ej i kursmaterialet).Under de senaste tio åren har de ägnat sitt arbete till att utveckla och anpassa MI till grupper. I maj 2017 var de kursledare på vår första MI i grupputbildning.

Boken finns att köpa på flera webbutiker, bland andra Adlibris, Amazon och Bokus.