Grundutbildning i motiverande samtal (MI) – 3 dagar i Göteborg

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera människor till nya beteenden och förändring. Metoden lämpar sig också väl för information och för att få individer att känna sig delaktiga i samtalet.

Motiverande samtal (MI)Genom att själv vara delaktig och engagerad så stiger motivationen. Genom vår grundutbildning på 3 dagar får du lära dig hur du kan använda samtalsmetoden i rådgivande och behandlande syfte. Vi följer dom fyra centrala processerna inom MI som är att; engagera, fokusera, framkalla och planera för en förändring.

Samtalsmetoden motiverande samtal (MI) utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick. Från början med särskild fokusering och forskning för behandling och prevension av beroendeproblematik och i förlängningen förändringsprocesser. MI är en förkortning av engelskans Motivational Interviewing.

Förändring är en process

Syftet med motiverande samtal är locka fram den inre egna kraften som möjliggör förändring. Under utbildningen tränas du på att utveckla samtal som främjar motivation hos den du talar med. Du får lära dig att lyssna efter det som stärker och bekräftar. Empatiskt och reflektivt kan du hjälpa personen utforska sin egen inställning till det som skapar problem samt främja motivation till en positiv beteendeförändring.

MI på jobbet

Motiverande samtal (MI) används i många yrkesroller inom hälsa, frisk- och sjukvård samt socialtjänst, kriminalvård och psykiatri där samtalet är en viktig del av verksamheten. Bland annat rekommenderar Socialstyrelsen samtalsmetoden för rådgivning och behandling av alkohol, tobak, droger, spel, kost och motion. Pedagoger, medarbetar- och utvecklingssamtal är andra exempel där MI används för att underlätta förändringsprocesser och höja motivationen till att ta eget ansvar.

Göteborg

3 dagar
Tisdag 19/9 kl. 10.00-17.00
Onsdag 20/9 kl. 08.30-15.30
Tisdag 10/10 kl. 08.30-15.30


3 dagar
Onsdag 22/11 kl. 10.00-17.00
Torsdag 23/11 kl. 08.30-15.30
Onsdag 6/12 kl. 10.00-17.00

Pris

Privatperson
7 300 SEK inkl. moms.

Företag/organisationer
7 300 SEK exkl. moms.

Plats

HumaNovas lokaler, Norra Allégatan 7, Göteborg.

Parkering finns runt hörnet av vår byggnad, kostar ca 18 kr/tim. På gatorna runt huset kostar det 30 kr/tim dagtid, efter kl 18 och söndagar 2 kr/tim.

Utbildningens upplägg

Grundutbildningen innehåller alla delar av Motiverande samtal (MI). Den är antingen 3 sammanhängande dagar eller 2 +1 dagar.

  • Dag 1, 2 och 3 är sammanhängande 
  • Dag 1 och 2 är sammanhängande och dag 3 sker cirka en månad efter de två första dagarna

Dag 3 syftar till fördjupning och ytterligare reflektion, något vi ser att våra deltagare uppskattar. Samtliga deltagare får möjlighet att utbyta erfarenheter.

Pedagogiken styrs av samtliga deltagare och din egen aktivitet. Teoretiska avsnitt varvas med träning och demonstrationer, handledning och feedback. I möjligaste mån utgår träningen från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

Vanliga frågor:

Krävs någon särskild behörighet?
Nej, men det är en fördel om du har samtalsvana.

Vad krävs för att bli godkänd på utbildningen?
För att bli godkänd deltar du aktivt alla 3 dagar. Efter godkänd och genomförd utbildning får alla deltagare ett kursintyg.

MI-utbildning för ditt företag?

Finns det många på ditt företag som är intresserade av en utbildning för just er? Om ni är en grupp på åtta personer eller fler kan ni höra av er till Carina Collinder på carina.collinder@humanova.com för mer information.

HumaNovas utbildning i MI följer MINT–Nordic

MINT- Nordic:s rekommendationer står för en MI-utbildning med kvalitet. Den här utbildningen innefattar en hel grundkurs samtidigt som du får möjlighet att träna utifrån dina egna behov.