ACT, Acceptance and Commitment Therapy, 5 dagar i Göteborg

ACT, eller Acceptance and Commitment Therapy, har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma.

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande/ mindfulness och aktiv handling. På det inre planet handlar ACT primärt inte om att förändra tankar och känslor och tänka mer ”positivt”, utan snarare att förändra förhållningssättet till de tankar, känslor och minnen man faktiskt har – så att de blir mindre hämmande för de handlingsval man helst vill göra.

ACT har ett värde inte bara som psykologisk behandlingsform, utan också som förändringsmetod och livshållning i bredare mening, i riktning mot meningsfullhet. ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet. Denna kurs kommer att belysa dessa olika användningsområden av ACT – som en annorlunda terapiform, ett sätt att befrämja förändring och meningsfulla handlingsbeslut – och som livshållning i vardagen.

Kursen förenar teori och praktik och ger stort utrymme för lärande i självupplevelsens form. Du får genom övningar  själv får pröva på verktyg, tekniker och metaforer inom ACT.

Utbildningens syfte och mål

Syfte med våra fem dagar tillsammans är att ge en fördjupning i ACT som metod, samt att du som deltar efter genomförd utbildning ska kunna lägga till fundamentala ACT-principer i det egna klientarbetet.

Göteborg

5 dagar

Söndag 24 sep kl. 14.00-19.00
Måndag 25 sep kl. 09.00-12.00
Söndag 08 okt kl. 14.00-19.00
Måndag 09 okt kl. 09.00-12.00
Fredag 27 okt kl. 12.00-16.00

Pris

Privatperson

9 900 SEK inkl. moms.

Företag/organisationer

9 900 SEK exkl. moms.

Plats

HumaNovas lokaler, Norra Allégatan 7, 3 tr.

Utbildningen innehåller:

  • Begrepp i Relational Frame Theory
  • ACT-hexagonens kärnprocesser
  • Arbete med livsvärden/värderad riktning
  • Fallkonceptualisering
  • Metoduppläggning
  • Fokuserad ACT

Omfattning

Kursen omfattar 5 kurstillfällen i Göteborg  om 4 timmar per tillfälle.

Behörighet

Utbildningen är en grundkurs och kräver ingen förkunskap. Ett tips är att du före kursen köper och läser boken: ACT helt enkelt - en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy, av Russ Harris.

Lärare

Kursen hålls av Ulf Gustavsson, leg psykolog och leg psykoterapeut samt tidigare verksamhetschef för ett behandlingscenter med inriktning på krigs- och flyktrelaterade trauman.

Varmt välkommen till ACT, 5 dagar i Göteborg!