Vanliga frågor och svar

Om våra utbildningar

Bli den du är, vår grundutbildning i psykosyntes, ställer krav på personlig mognad, lämplighet, intresse och motivation. Samtliga sökande får göra en personlig antagningsintervju före utbildningens start. Det är också första året för dig som vill utbilda dig till samtalscoach, samtalsterapeut och organisationskonsult.

Söker du till ACT, Steg 1-utbildning har du troligtvis erfarenhet av människovårdande yrke eller arbete med sociala frågor. Behörighet fastställs i samband med antagningsintervjun.

Utbildningarna är upplagda som deltidsstudier så att du kan arbeta samtidigt. Utöver schemalagd undervisning ingår studiegruppsträffar, hemarbete med övningar, läsa litteratur och inlämningsuppgifter.

Varje elev ska även genomföra individuell terapi (ingår ej i kursavgiften), se detaljer för respektive utbildning.

Blivande coacher och terapeuter har också egna träningsklienter, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga.

Vår pedagogik är upplevelsebaserad vilket innebär att erfarenheter och lärande integreras på ett djupare plan än med traditionell föreläsningsform. Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv och ger kunskaper om såväl kognitiva som affektiva aspekter av mänsklig utveckling. Helt enkelt att både kroppen och själen får vara med.

Generellt för alla våra utbildningar gäller att du:

 • Är närvarande minst 90 procent av den schemalagda tiden samt även på studiegruppsträffarna.
 • Får godkänt på skriftliga arbetsuppgifter.
 • Genomför individuell samtalsterapi hos diplomerad/auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes.
 • Utbildningen är slutbetald innan diplomet utfärdas.

Samtalsterapiutbildningen är en basutbildning i psykoterapi vilket är meriterande för många yrken inom psykosocialt arbete och hälsa.

Samtalscoach ger kompetens att arbeta med mänsklig utveckling och coachande samtal i utvecklande, utbildande, relationella eller personalledande sammanhang.

Som organisationskonsult kan du arbeta med grupp- och individprocesser och därigenom med förändringsarbete i organisationer.

ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som används inom vårdsektorn samt inom socialt arbete, exempelvis som socionom eller motsvarande. ACT används även av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn.

Ta kontakt med din lärare så hjälper de dig

Våra utbildningar går utmärkt att kombinera med andra metoder för personligt växande. Samtalsterapeuter, psykologer, konsulter, företagsledare, lärare, konstnärer, läkare, präster med flera använder sina nya kunskaper* i sitt arbete för att bättre tillvarata människans potential.

(* isf HumaNovas förhållningssätt)

Alla platserna tillsätts i kronologisk ordning. Skulle det bli fler sökande än tillgängliga platser kontaktar vi dig och försöker komma fram till en bra lösning. I Stockholm har vi oftast både dag- och kvällsklasser, ibland kombinerar vi klasser så att elever i Göteborg och Malmö går vissa delar i Stockholm. Från och med hösten 2017 erbjuder vi dessutom en helgklass i Stockholm (Bli den du är) för att kunna möta efterfrågan från elever i andra delar i Sverige.

Om det blir färre än 8 anmälningar till en utbildning förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

Betalningsvillkor & finansiering

För snabbast svar ber vi dig maila ekonomi@humanova.com. Uppge ditt namn, ärende och fakturanummer.
Du kommer att få snabbare återkoppling om du mailar än ringer till huvudkontoret.

Studieavgiften för de längre utbildningarna är uppdelade terminsvis enligt följande:

·      Termin 1 – första fakturan skickas ut i samband med kursstart.
·      Fortsättningsterminer – faktureras i slutet av pågående termin.

Om du startar termin 2 i aug/sep får du fakturan i juni. Börjar den i jan/feb får du fakturan i december.

Fakturan skickas via Nox Finans med post till den adress du har angett i din anmälan. Betalningstiden är 30 dagar.

Anmäler du dig tidigt till Bli den du är får du 10 procent rabatt på första terminens avgift.

 • Vårterminen – senast 17 november
 • Höstterminen – senast 17 maj

Litteratur, egenterapi tillkommer utöver terminsavgifter.

I våra lokaler finns kylskåp och mikrovågsugnar så att du kan ta med och värma mat. Kaffe och te finns i våra lokaler.

Våra utbildningar är deltidsutbildningar och berättigar inte till studiemedel.

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-633 536

Du kan ansöka om delbetalning på 2-6 månader(per terminsavgift). En administrativ avgift på 100 kr per faktura tillkommer. Ansökan ska vara oss tillhanda innan utbildningern startar och första faktura skickats ut.

Hämta eller beställ blanketten hos utbildningsservice, info@humanova.com.

Det är alltid eleven som har ansvar för att terminsavgiften betalas enligt gällande regler. Fakturan ska vara betald enligt angivet betalningsdatum.

·      Om terminsavgiften inte är betald på angiven betalningsdag, skickas en påminnelse med förseningsavgift på 60 kr plus ränta.
·      Efter 14 dagar går ärendet vidare till inkasso, kostnad 180 kr + ränta.
·      Efter 32 dagar skickas ett så kallat föreläggande om betalning till Kronofogdemyndigheten.

Om du får ett inkassokrav är rekommendationen att du betalar skulden inklusive påminnelse- och inkassoavgifter till inkassoföretaget. Vill du kontakta inkassoföretaget är det Nox Finans

Tel: 040-69 39 000

Avbokning

Ja vi följer lagen om distansköp.

Ångerrätt privatperson/företag för anmälan via vår expedition/direkt på plats:
Efter den personliga antagningsintervjun(utbildningarna Bli den du är samt ACT Steg-1 föregås alltid av en antagningsintervju)har du fem arbetsdagar på dig att avboka din utbildningsplats och få tillbaka eventuellt erlagd betalning. Du får dock inte tillbaka anmälningsavgiften. Har du gjort intervjun innan anmälan är den däremot direkt bindande och
avbokning kan endast ske enligt de avgifter och villkor som anges nedan.

 • Vid avbokning 30 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25 % av första
  terminsavgiften.
 • Vid avbokning 29 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras hela första
  terminsavgiften.
 • Vid avbokning under påbörjad utbildning debiteras innevarande utbildningsår.

Avbokning görs skriftligen per brev eller inscannat brev via e-post. Som avbokningsdag räknas det datum avbokningen anlände till oss per post eller e-post. Om du redan betalt hela kursavgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående avbokningsregler.

Ångerrätt privatperson för anmälan på distans (internet, telefon mm):
Du har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut
14 dagar efter den dagen då avtalet ingicks. Om du påbörjar kursen under ångerfristen ger du
därmed ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen. Det innebär att vi har
rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.
Observera att din ångerrätt enligt denna punkt inte gäller om du bokat din kurs genom att fysiskt
besöka vår expedition, se då i stället villkoren för avbokning ovan.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att
frånträda avtalet till oss via post eller e-post (till: HumaNova, Skeppbron 32, 111 30 Stockholm
eller info@humanova.com). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du
sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Du kan
även använda dig av den standardblankett som tagits fram av Konsumentverket och som finns
tillgänglig på Konsumentverkets hemsida.

Verkan av utövad ångerrätt
Oftast fakturerar vi dig först vid påbörjad kurs varför du i många fall inte kommer att ha erlagt
någon betalning under ångerfristen. Om du har erlagt någon betalning och du frånträder detta
avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig (förutom om du påbörjat
kursen inom ångerfristen då vi har rätt att dra av proportionellt belopp enligt ovan).
Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar
från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att
använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande
affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall
som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

 

Studieuppehåll

Ibland när livet kommer emellan (sjukdom, graviditet, flytt till annan ort) och du behöver göra studieuppehåll ska du först informera din lärare och sedan lämna in en skriftlig anmälan till oss, på plats eller via info@humanova.com. Vi vill få din ansökan i god tid före terminsstarten, om möjligt minst 3 veckor innan.

Studieuppehåll beviljas efter samtal med rektor samt att den aktuella terminsavgiften är betald. Du följer din betalningsplan och betalar terminsavgiften som vanligt. Beloppet har du den till godo tills du återupptar studierna igen.

Vi betalar inte tillbaka terminsavgifter, däremot har du beloppet till godo tills du kan börja studera igen.

Diplom & Intyg

Efter sista schemalagda utbildningsdagen har eleven 6 månader på sig att slutföra och komplettera samtliga till utbildningen hörande arbetsuppgifter. Detta inkluderar att ta igen eventuellt missade utbildningsdagar etc. HumaNova behandlar diplomansökningar i kronologisk inkommande ordning. Normal handläggningstid är ca 3-4 veckor med undantag av jul-och sommarlovsperioderna då handläggningstiden kan vara längre. För att eleven ska få ut sitt diplom ska alla fakturor även vara slutbetalda.

Skicka en beställning till info@humanova.com när din uppdragsgivare, arbetsförmedlingen eller fackförbund vill få ett intyg på att du studerar hos oss. Ange följande uppgifter: ditt namn, personnummer, adress samt vilket utbildning du går. Ange också om vi ska skicka en PDF till din e-postadress eller ett intyg via posten.

Vi återskapar inte diplom men kan däremot ta fram en kopia till dig. Det kostar då 600 kronor. Fakturan skickas när vi får din beställning. För att beställa en kopia av ditt diplom skicka en e-post till info@humanova.com med följande uppgifter:

Namn, utbildning, vilket år du diplomerades samt adressen vi ska skicka diplomet till. Vi har en handläggningstid på 4-5 veckor.

Övrigt

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. De person- och kontaktuppgifter som du lämnar till HumaNova i samband med din ansökan sparas och behandlas i våra interna datasystem. Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till andra parter.

Utbildningsservice sitter i våra lokaler i Stockholm och du hittar oss inne på kontoret precis vid lokalen ”Utsikten”. Knacka gärna på om du har en fråga eller fundering till oss.

Vi har öppet vardagar kl 09.00-16.00 och utanför dessa tider går det bra att skicka en e-post till oss på info@humanova.com.