NovaNet – för dig som söker coaching och samtalsterapi

Terapi och coaching online

Vilka är dina utmaningar? Med en professionell rådgivare vid din sida kan du ta vara på din potential och skapa det liv du vill leva, med större kraft och glädje. På NovaNet möter du samtalsterapeuter och coacher som alla är diplomerade vid HumaNova. De hjälper dig utvecklas både som person och i yrkeslivet. 

NovaNet är vår samlingsplats för samtalsterapeuter, coacher och organisationskonsulter som är utbildade och diplomerade vid HumaNova. Varje rådgivare har en egen sida på NovaNet där de presenterar sig och sina erbjudanden. Du kan boka möte direkt, ringa eller e-posta. Kontaktuppgifter finns på respektive rådgivares egen sida. Här är en beskrivning på coaching och samtalsterapi.

Samtalscoaching

Samtalet är coachens verktyg, en kraftfull metod som hjälper dig sortera tankar och känslor så att du kan förvandla hinder till möjligheter och utveckling. När du blir medveten om dina drivkrafter kan du förstå hur de kan påverka dina val i livet – och därmed göra önskade förändringar.

Samtalsterapi går lite djupare

Det finns tillfällen i livet när det känns som om tillvaron tappar mening. Sjukdom, dödsfall, skilsmässa och arbetslöshet är händelser som kan göra att tillvaron inte längre går att känna igen. Då kan samtalsterapin hjälpa.

Sök coaching och samtalsterapi

Par- och relationsterapi

Många tror att relationen är helt körd om man väljer att gå i parterapi. Men ofta är det precis tvärtom. När två parter möts på en neutral plats finns möjlighet att ta ett steg tillbaka och mötas på nytt. Det gäller alla relationer som knakar, med mamma, pappa, syskon eller bästa vännen.

Organisationskonsulten

På NovaNet möter du diplomerade organisationskonsulter, gruppterapeuter, handledare och mentorer som kan stötta dig, dina medarbetare, chefer och ledare, att utvecklas individuellt eller i grupp.

Sök organisationskonsult och coaching till jobbet

Är du samtalsterapeut, coach eller organisationskonsult?

Vill du bli presentera dig och ditt erbjudande på NovaNet?

NovaNet är för dig som är diplomerad vid HumaNova