NovaNet – för dig som söker coaching och samtalsterapi

Terapi och coaching online

Står du inför ett val eller en utmaning? Ta hjälp av en coach eller terapeut. Med en rådgivare vid din sida kan du lättare ta vara på din potential och skapa det liv du vill leva. På NovaNet finns samtalsterapeuter och coacher som är diplomerade vid HumaNova. De hjälper dig att utvecklas, privat och i yrkeslivet. 

NovaNet är vår samlingsplats för terapeuter och coacher som är utbildade och diplomerade vid HumaNova. Varje rådgivare har en egen sida på NovaNet där de presenterar sig och sina erbjudanden. Du kan boka möte direkt via NovaNet, ringa eller e-posta. Kontaktuppgifter finns på respektive rådgivares egen sida.

NovaNet – för dig som söker coaching och samtalsterapi

Samtalscoaching

Samtalet är coachens verktyg, en kraftfull metod som hjälper dig sortera tankar och känslor så att du kan förvandla hinder till möjligheter och utveckling. När du blir medveten om dina drivkrafter kan du förstå hur de kan påverka dina val i livet – och därmed göra önskade förändringar.

Samtalsterapi går lite djupare

Det finns tillfällen i livet när det känns som om tillvaron tappar mening. Sjukdom, dödsfall, skilsmässa och arbetslöshet är händelser som kan göra att livet inte längre går att känna igen. Då kan samtalsterapeuten hjälpa dig reda ut tillvaron.

Par- och relationsterapi

Många tror att relationen är helt körd om man väljer att gå i parterapi. Men ofta är det precis tvärtom. När två parter möts på en neutral plats finns möjlighet att ta ett steg tillbaka och mötas på nytt. Det gäller alla relationer som knakar, med mamma, pappa, syskon eller bästa vännen.

Organisationskonsulten

På NovaNet finns även diplomerade organisationskonsulter och handledare som kan arbeta med dina medarbetare, chefer och ledare, individuellt eller i grupp.

NovaNet – för dig som söker coaching

Vill du synas på NovaNet?

Är du diplomerad samtalsterapeut, coach eller organisationskonsult och vill presentera ditt erbjudande på NovaNet?

Läs mer om NovaNet