logga

Bli medlem i Psykosyntesförbundet

Psykosyntesförbundet är ett oberoende yrkesförbund öppet för yrkesverksamma som arbetar med psykosyntesen som grund.

Vi välkomnar också psykosyntesstuderande och andra intresserade att bli stödjande medlemmar.

Förbundet verkar för medlemmarnas professionella utveckling samt marknadsför förbundet och psykosyntesen till allmänheten, företag, organisationer och myndigheter.

Vår vision är:

Alla har tillgång till hela sin potential.

Vår mission är:

Medlemmarna vägleder människor och organisationer i ständig utveckling.

Vi stöder detta genom att:

  • verka för informationsspridning om psykosyntes och dess yrkesutövare
  • verka för kvalitet och professionalism
  • vara växthuset för inspiration, utveckling och nätverkande

Psykosyntesförbundet har Etiska regler och ett Etiskt råd. Vi erbjuder ansökan om auktorisation, olika träffar med föredrag och workshops samt samarbetar med kusinorganisationer. Läs mer om oss på www.psykosyntesforbundet.se eller skicka e-post till medlem@psykosyntesforbundet.se.