HumaNova i samspel med miljön

Mänskligheten samspelar intimt med naturen. Vi ingår i ett större sammanhang såväl på det inre som yttre planet. Miljön är helt beroende av oss människor och människorna är helt beroende av miljö. Detta gör att HumaNovas grundsyn är, att vi vill och kan möta våra personliga och professionella behov i samspel med miljön.

Miljöarbetet ska vara en naturlig del i HumaNovas verksamhet och det dagliga arbetet. Ett kontinuerligt miljöarbete som involverar samtliga ska uppnås genom:

  • Att HumaNova följer förordningar och alltid uppfyller tillämplig lagstiftning
  • Att HumaNova så långt som möjligt väger in hänsyn till miljön i alla beslut
  • Att HumaNova genom effektiv återvinning och genom att hushålla med naturresurser minskar föroreningar som sker på grund av vår verksamhet
  • Att HumaNova ställer miljökrav vid inköp av varor och tjänster
  • Att HumaNova engagerar sina medarbetare för att skapa ett aktivt miljöarbete och strävan efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
  • Att HumaNova väljer färdmedel med hänsyn till miljön