Om HumaNova

Det är 20 år sedan HumaNova startade sin första kurs i Malmö. Utbildningen döptes till Bli den du är. Namnet speglar tydligt HumaNovas vision att medverka till en mer harmonisk värld genom att med inspiration, medvetenhet och god vilja bidra till att var och en ska kunna leva det liv som hon eller han är ämnad att leva.

HumaNova har utvecklats till ett utbildnings- och konsultföretag som genom åren haft 1000-tals elever och 100-tals företagskunder. Idag har HumaNova utbildningar och kurser för dig som vill växa som människa, för dig som vill hjälpa andra att växa, och för företag och organisationer som vill utvecklas. Vi vänder oss till företag som ser personligt växande hos ledare och medarbetare som en bidragande faktor till framgång.

Personlig utveckling

Utbildningar för dig som vill utveckla dig själv, eller hjälpa andra att utvecklas, är certifierad samtalscoach, organisationskonsult, samtalsterapeut, parterapeut, handledare och beroendeterapeut. Det första steget in på HumaNova är för många fortfarande vår grundutbildning för personligt växande, Bli den du är. Det är ett ettårigt program som berör och som möjliggör transformation på djupet.

Organisatorisk utveckling

HumaNova genomför konsultuppdrag och utbildningar inom ledarutveckling, konflikthantering, grupputveckling, teamcoaching, ledningsgruppsutveckling, samtalsmetoder med mera. Organisationskonsultsuppdragen varierar i storlek från ledarutvecklingsprogram för 600 chefer på ett av Sveriges största sjukhus till individuell coaching för medarbetare.

Idag är HumaNova medarbetarägt och bedriver upplevelsebaserade utbildningar inom psykologi utifrån ett integrativt perspektiv på psykosyntesisk grund. Detta innebär att olika teorier och metoder med liknande förhållningssätt integreras med psykosyntes; Acceptance & Commitment Therapy (ACT), tredje och fjärde vågens kognitiva beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI) och andra psykologiformer som bygger på acceptans och ökad självmedkänsla. Allt detta är i linje med HumaNovas ambition att göra en syntes av modern forskning och uråldriga visdomstraditioner.

Så vad är då det där med att Bli den du är? Är vi inte redan allt vi kan bli? Kan vi bli än mer oss själva? HumaNovas grundläggande synsätt är att vi alla kan utvecklas vidare under vårt liv. Vi kan lära oss att se oss själva i ett nytt ljus. Det vill säga öka vår självkännedom och självacceptans. En självkännedom som vi sedan kan använda för att göra nya val kring hur vi vill vara och leva. Att gå från omedvetna val till medveten vilja är en av grundstenarna till att bli den du är och leva det liv du är ämnad att leva. Att helt enkelt leva livet lite mer i linje med vad du Själv innerst inne vill. Att bli självklar för sig själv.
– Mats Graffman, VD

Läs gärna vår HumaNova-blogg Bli den du är »