Strategiskt ledarskap – vad är det?

Det strategiska ledarskapets förebilder

Det strategiska ledarskapet riktar sig till chefer på högre organisatorisk nivå som leder via andra chefer. Det ställer andra krav på ledarskapet då man ska lyfta blicken ytterligare och tänka och arbeta mer strategiskt än mellanchefer och chefer på första linjens nivå. En strategisk ledare har två påverkanskanaler, via sina mellanchefer eller förstalinjeschefer och via den image/förebild som man förmedlar utåt i organisationen.

Din image kan du aldrig koppla bort, den finns där även om du inte är på plats. Medarbetarna fyller i de luckor de saknar om dig som person och ledare. Vi har alla en bild av personer som vi träffar och även en bild av de vi känner till, men inte träffar så ofta.

Planeringshorisonten kan vara från 6 månader och uppåt beroende på var i organisationen den strategiska ledaren befinner sig. Det viktiga är att planeringshorisonten är längre än den ”underliggande nivån”. I många organisationer har dessa chefer alltför mycket operativa frågor på sitt bord. Det gör att det strategiska ledarskapet blir lidande. Hur ser din planeringshorisont ut? Är den tillräckligt strategisk för den nivå du är på?

En annan utmaning är hur man skapar överenstämmelse mellan organisationens vision och mål och medarbetarnas personliga visioner och mål. Hur engagerad är du i organisationens visioner och mål? Hur engagerad är dina mellanchefer eller förstalinjeschefer? Speglar det engagemanget ute hos medarbetarna?

Genom att arbeta med dessa frågor systematiskt ger högre ledning möjlighet till att skapa en tillit till medarbetarnas sätt att arbeta. Likaså att medarbetarna skapar tillit till ledningens sätt att arbeta.

Några tips:

  • Ta reda på hur medarbetarna uppfattar bilden av dig. Stämmer den överens med vad du vill förmedla?
  • Ta reda på vilken bild dina mellanchefer eller förstalinjeschefer har av dig. Stämmer den överens med vad du vill förmedla?
  • Bestäm hur du ska göra för att få medarbetarna längst ut i organisationen att känna engagemang i er organisations vision och mål

Läs mer om konceptet Strategiskt Ledarskap här.