Samtal som motiverar och förändrar

Samtal om förändring

Samtal om förändring är just vad Motiverande samtal, MI handlar om. Varje dag pågår det förändring runt omkring oss. Vare sig vi vill eller måste följa med denna förändring, så är detta alltid pågående processer, på arbetsplatsen, i samhället, i våra kroppar och i relationer till andra människor och vår omgivning.

Förändring är beroende av att vi blir medvetna om våra beteenden, vilka leder till våra resultat. MI är en fantastisk samtalsmetod där man möter varandra i dialog, och samtalar om frågor som synliggör våra beteenden och vad det är hos oss själva som styr dem.

Idag talar vi om ledarskap och medarbetarskap, samt inte minst personligt ledarskap. Hur ska vi kunna leda andra om vi inte kan leda oss själva? Motiverande samtal hjälper dig som ledare att få rätt verktyg för att på ett motiverande sätt leda både dina medarbetare och dig själv, genom att tillämpa detta samtals som redskap och tillgodogöra de psykologiska faktorer som ligger till grund för mottagaren att känna ökad motivation för uppgiften och målet.

Varje individ har en biologisk betingelse av att se faror och hot före möjligheter. Rädslan och oron inför en förändring är helt naturlig och behöver få vara det, men bör ske med stöd av en samtalsledare som hjälper sin adept att synliggöra möjligheter och hot, utan att gå in i ett motstånd. MI har verktygen för att hantera motstånden på ett motiverande och hjälpsamt sätt och få individen att fatta sina egna beslut utan att känna sig tvingad eller manad till det.

Ingen individ vill bli beordrad om hur eller vad den skall göra. När någon talar om för oss hur vi skall göra, eller behöver göra, så känner vi oss tvingade, varför vi då istället sluter oss och stänger av, eller blir omedvetet obstinata. När vi istället blir engagerade och inkluderade så öppnar vi oss likt en blomma. Vi har alla ett grundläggande behov av att bli sedda och lyssnade på, det är inte så mycket svårare än så. I det här stadiet så blir vi naturligt mer nyfikna på lösningar och hur vi själva kan möta andra i dialog och processer.

Här stiger vår motivation omedvetet och vi blir nyfikna på förändring. Det är just det som MI handlar om och det är verkligen spännande. Så användbart i alla samtal där du leder andra och arbetar som rådgivare i olika former.

Det här är ett samtals-redskap du inte får missa

Kajsa Bellman Blomberg

Konceptansvarig för Motiverande samtal i organisationer

Läs mer om Motiverande samtal i organisationer här

Läs fler bloggar här