Möt Carina Collinder – Konsultchef och konceptansvarig

Hej Carina!

Möt Carina Collinder – Konsultchef och konceptansvarig för Ledningsgruppsutveckling på HumaNova Ledarskap

Carina CollinderBerätta om din roll på HumaNova och lite om dig själv

Jag är konsultchef på HumaNova Ledarskap men arbetar också som seniorkonsult i uppdrag. I grunden är jag lärare men kom snabbt in i modeindustrin och har drygt 20 års erfarenhet som inköpare och inköpschef inom internationell handel. I den rollen kom jag i kontakt med en organisationskonsult som jobbade med oss. Jag blev inspirerad och kände att det här vill jag arbeta med.

Efter att ha undersökt utbildningsmarknaden hittade jag organisationskonsultutbildningen på HumaNova. Att byta karriär är ett av mina bästa beslut och har efter det byggt på med bl.a. organisationspsykologi från Stockholms Universitet. Personlig utveckling, ledarutveckling och grupputveckling har alltid engagerat mig så jag känner verkligen att jag är på rätt plats.

Energi hämtar jag på lantstället i Hälsingland liksom när jag seglar på sommaren, åker skidor och skridskor på vintern. Men mitt verkliga livselexir är när vi få med oss våra tre söner på resor till främmande kulturer.

Berätta om HumaNovas ledarutveckling och vad som gör HumaNova speciellt?

På HumaNova Ledardskap vilar vi förutom på psykosyntesen, på den teoretiska grunden från Transformational  Leadership som utvecklats av Försvarshögskolan till den svenska modellen – Utvecklande Ledarskap. Det är egentligen den enda modellen som visat ge resultat både när det gäller de mjuka värdena som välmående medarbetare, nöjda kunder o.s.v. samt de ”hårdare” värdena som att visa resultat. Alla våra ledarutvecklingskoncept baseras på detta och kärnfaktorerna inom UL stämmer väl överens med psykosyntesen.

Vi har ett icke-värderande förhållningssätt som vi vet uppskattas av våra kunder. Det är uppskattat att vi inte kommer in med pekpinnar eller berättar om vad som är rätt och fel.
Vi är modiga och vågar konfrontera, men vi gör det med stor respekt och empati vilket gör att deltagarna känner sig trygga och vågar vara öppna med sina utmaningar. Vi som konsulter står stadigt och kan hantera det som händer i rummet.  Det känner man som deltagare och vågar då utmana sig själv mer.

Alla som arbetar för HumaNova Ledarskap har en bakgrund som ledare, så vi har god kunskap om vad man sitter med i den rollen. Alla är utbildade på HumaNova och har på det sättet samma grund att stå på. Vårt förhållningssätt är att ha fokus på det positiva; det som fungerar, möjligheter och potential. Vi blundar inte för problem men vi har ett lösningsfokus och inte ett problemfokus.

Hur kan ett uppdrag se ut gällande ledningsgruppsutveckling?

Ofta har ledningsgruppen i fråga inte identifierat ett specifikt problem utan känner att det står still, att man står och stampar eller att besluten inte får effekt i verksamheten.
Vi brukar rekommendera en analys (GDQ – Group Development Questionnaire) av gruppen som mäter vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i och vilka områden man behöver jobba med för att bli ett effektivt ledningsteam.

Utifrån gruppens behov, dialog med kunden och analysresultatet tar vi fram ett förslag på utvecklingsinsats och uppföljning.
Därefter startar vi själva utvecklingsinsatsen som ser olika ut beroende på ledningsgruppens behov.

Hur fungerar en bra och effektiv ledningsgrupp och vad kan man göra för att komma dit?

Det mest grundläggande är att man har en stor tillit till varandra i ledningsgruppen och har förmågan att leda strategiskt. Om man använder en seglingsmetafor, så är strategisk ledning, att jämföra med att navigera i dimma. Då gäller det att man litar på besättningen. På samma sätt behöver man ha full tillit till varandra inom ledningsgruppen, för att kunna fullt ut nyttja gruppens potential.

Man behöver ha en medvetenhet och samsyn för vad det är som står i vägen, respektive det som stödjer ett effektivt samarbete och man måste våga utvärdera sitt arbetssätt och sin samverkan.

Ett ledningsteam behöver ha en stor implementeringskraft. En sak  är att sitta på ett ledningsgruppsmöte och ta beslut, en annan att implementera detta i verksamheten. Då behöver deltagarna i ledningsgruppen vara ett stöd för varandra, kunna ge och ta ärlig, genuin feedback och våga konfrontera varandra med empati. Det är A och O för en bra och effektiv ledningsgrupp.

För att komma dit, behöver ledningsgruppen träna dessa förmågor i ett tryggt och professionellt sammanhang. Det kan konsulterna på HumaNova Ledarskap bidra med.

Läs mer om ledningsgruppsutveckling här