Spesialisering i Nedstemthet

Fordyp din kunnskap rundt forebyggende og direkte arbeid med nedstemthet og manglende vilje.

Formål og innhold

Bakgrunnen for denne spesialiseringen er at mange klienter lider av f.eks lav motivasjon, lav energi, manglende livsenergi, uro, rastløshet, følelsesløshet, hemninger, isolering, angst og irritasjon.
Kognitivt viser dette seg gjennom negative tanker, konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt og selvbebreidelse. Følelsesmessig viser det seg gjennom depressive følelser som tomhet og sorg.

I dette programmet ser vi nedstemthet som et signal på behov for nyorientering. Utdanningen går gjennom flere teorier og metoder, både kognitive, relasjonelle og affektive for forebyggende klientarbeid. Utdanningen behandler dermed temaet integrativt, dvs fra flere teoretiske og metodemessige perspektiver.

Eksempel på innhold:

 • Kognitiv adferdsterapi og negative tanker
 • Strategier for å bemøte problemer
 • Eksistensielle spørsmålsstillinger og tilknytningsteori
 • Kunnskap om biologiske faktorer samt f eks søvn, kost og mosjon.

Kursets omfang

Kurset omfatter 4 utdanningsdager

Krav til deltakerne

Kurset er for deg som har minst 240 timers utdanning i coaching eller terapi, dvs f eks HumaNova- diplomerte samtalecoacher, samtaleterapeuter eller tilsvarende.

Lærer

Lisa Grubb – Leg Psykoterapeut i Sverige

Startdato

 • Oslo: under planlegging!

Pris

 • Privatperson
  Kr 5 200
 • Bedrift
  Kr 6 400