Nordisk Psykosynteseforum

Nordisk Psykosynteseforum (NPF) er en konferanse innen psykosyntese og transpersonlig psykologi. NPF ble arrangert for første gang i 2009 og HumaNova Stockholm står som arrangør.