Medarbetarskap

Medarbetarskap är allas ”business”

Medarbetarskap inkluderar varenda individ som arbetar på samma företag eller i samma organisation.  Ett gemensamt och ansvarsfullt åtagande för både ledare och medarbetare.

Medarbetarskap handlar om hur individen förhåller sig till:

 • Arbetsuppgifter
 • Arbetskollegor
 • Arbetsgivare

Det är framförallt engagemanget i dessa tre hörnstenar som visar på graden av yrkesstolthet och känslan av arbetsglädje. Det ligger i allas intresse att sträva efter ett så starkt engagemang som det bara går och inte nöja sig med mindre än så. Alla är medarbetare men somliga medarbetare har även ett ledaransvar.

Så här går det till

Vi träffas och lyssnar på behov och önskemål om utveckling eller förändring. Vanligtvis inleder vi utbildningen med en behovsanalys för att se var ni står, vad som bubblar och vad som inte inte fungerar som förväntat, just  nu.

Tillsammans lägger vi upp en strategi med aktiviteter som utvecklar och stärker medarbetarskapet i verksamheten. Med ett 3-månaders upplägg och sju träffar kan innehållet se ut så här:

 • Uppstart med 2-dagars internat för att lära känna och skapa en god grund för kommunikation
 • 2 dagar på arbetsplatsen med syfte att arbeta med rutiner och spelregler
 • 1-2 dagar utanför arbetsplatsen för att arbeta med medarbetarskapet
 • 4  halvdagar med uppföljning och uppmuntran för det fortsatta arbetet

För vem?

Proaktiva företag och organisationer som förstår att medarbetarskap är en föränderlig affär.

Omfattning

3 mån – 1 år beroende på verksamhetens behov och antal anställda.

Kontakt

Mejla Anette Högberg eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig så kontaktar vi dig.

 • Vill du veta mer?

  Kontakta oss för skräddarsytt upplägg och offert.
 • Det går också bra att ringa oss på 08-442 99 00.

Det här kan du förvänta dig

Hur? Kan vi beskriva 1-2 rader

Hur påverkar vi det med utbildning?

Samverkan mellan det goda ledarskapet samverkar med det goda medarbetarskapet leder till en sund balans mellan organisation, grupp och individ.

Ge exemempel på kriser samt på akuta oförutsedda händelser

 • God självkännedom – självskattningsverktyg/profil
 • Autentiska möten på arbetsplatsen – kommunikationsverktyg
 • Feedback och konstruktiv återkoppling
 • Grupp ”VI” – genom gemensamma åtaganden

Vem är gladast på jobbet?

Flera forskningsresultat visar hur viktigt det är att bli sedd och uppskattad. Det gäller alla medarbetare inklusive medarbetare med ledaransvar (chefen).

Andra faktorer som ger arbetsglädje är att känna tillit till sina kollegor, kunna samarbeta och få möjlighet att utvecklas med nya utmaningar.

Medarbetarskap

Forskning och evidens

Forskning och evidens

Vad är det som får medarbetare att känna sig engagerade, ta ansvar och initiativ? Hur bygger företag och organisationer upp och kombinerar ekonomiska, tekniska och sociala resurser i syfte att stärka sin livskraft och förmåga att motstå kriser och påfrestningar utifrån en egenutvecklad modell. Det har Stefan Tengblad, forskare och professor, studerat genom olika forskargrupper.

Stefan Tengblad är verksam vid GRI (Gothenburg Research Institute) och Handelshögskolan i Göteborg.  Han har bland annat skrivit ”Medarbetarskap: från ord till handling” samt ”Medarbetarskap:  så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar”. Tillsammans med med andra författare beskriver han hur man bygger upp ett starkt medarbetarskap på en arbetsplats.