Gruppterapi

- ett alternativ till individuell terapi!

Välkommen att anmäla dig till HumaNovas gruppterapi, den är öppen för alla som vill fördjupa sin process genom arbete i grupp.

Vad är gruppterapi?

I individuell terapi sitter du som klient ensam med din terapeut i terapirummet. I gruppterapi samlas istället en grupp gemensamt, vanligtvis tillsammans med en eller två terapeuter.

I gruppterapi finns möjligheten att känna igen sig och spegla sig i andra personers berättelser på ett sätt som inte är möjligt i den individuella terapin.

Gruppterapi är ett mycket ekonomiskt alternativ till dig som går år 2, 3 och 4. Antalet timmar är totalt 42 och motsvarar 25 timmar individuell terapi. Som elev har Du möjlighet att byta ut 25 timmar individuell terapi mot gruppterapi.

Gruppterapins genomförande

Gruppen består av minst 8 deltagare (vid färre antal anmälningar förbehåller HumaNova sig rätten att ställa in). Du anmäler dig till en grupp och förpliktigar dig därmed att delta vid samtliga träffar.

Gruppen träffas totalt 6 dagar, fördelat på 3 tillfällen. Upplägget är alltså att gruppen träffas 2 dagar i följd vid varje tillfälle. Två terapeuter leder gruppterapin. Gruppens deltagare delar med sig av sina erfarenheter och reflekterar över dem i samarbete med terapeuterna.

Välkommen på en spännande och personlig resa!

 

Datum

10 november kl 13.00-19.00
11 november kl 09.00-15.00
1 december kl 13.00-19.00
2 december kl 09.00-15.00
15 december kl 13.00-19.00
16 december kl 09.00-15.00

Plats

HumaNovas lokaler i Stockholm, Skeppsbron 32

Pris

SEK 12 500 inkl moms för privatpersoner och SEK 12 500 exkl moms för företag. Priset avser samtliga tillfällen.

Gruppterapeuter

Liv Åström Kron och Pekka Talamo