Gruppterapi

– för personlig utveckling.

Varmt välkommen att anmäla dig till HumaNovas gruppterapi. Den är öppen för dig som vill fördjupa din process tillsammans med andra.

Vad är gruppterapi?

I individuell terapi sitter du ensam som klient med din terapeut i terapirummet. I gruppterapi ingår du i stället i en grupp, vanligtvis tillsammans med en eller två terapeuter.

I gruppterapi finns möjligheten att känna igen sig och spegla sig i andra personers berättelser som inte är möjligt i den individuella terapin.

Antalet timmar är totalt 30 stycken. För dig som går någon av HumaNovas utbildningar kan individuell terapi bytas ut mot gruppterapi. 30 timmar gruppterapi motsvarar i dessa fall 25 timmar individuell terapi.

Gruppterapins genomförande

Gruppen består av minst 8 deltagare (vid färre antal anmälningar förbehåller HumaNova sig rätten att ställa in gruppterapin).

Gruppen träffas totalt 6 dagar fördelat på 3 tillfällen. Två terapeuter leder gruppen under samtliga tillfällen.

Varmt välkommen till en personlig och spännande resa.

Stockholm

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook för att inte missa nästa utbildningstillfälle.

Plats

HumaNovas lokaler i Stockholm, Skeppsbron 32

Pris

Privatperson
12 500 SEK inkl. moms.

Företag/organisation
12 500 SEK exkl. moms.

Gruppterapeuter

Liv Åström Kron och Pekka Talamo