Gruppterapi

– för personlig utveckling.

Varmt välkommen att anmäla dig till HumaNovas gruppterapi. Den är öppen för dig som vill fördjupa din process tillsammans med andra.

Vad är gruppterapi?

I individuell terapi sitter du ensam som klient med din terapeut i terapirummet. I gruppterapi ingår du i stället i en grupp, vanligtvis tillsammans med en eller två terapeuter.

I gruppterapi finns möjligheten att känna igen sig och spegla sig i andra personers berättelser som inte är möjligt i den individuella terapin.

Antalet timmar är totalt 30 stycken. För dig som går någon av HumaNovas utbildningar kan individuell terapi bytas ut mot gruppterapi. 30 timmar gruppterapi motsvarar i dessa fall 25 timmar individuell terapi.

Gruppterapins genomförande

Gruppen består av minst 8 deltagare (vid färre antal anmälningar förbehåller HumaNova sig rätten att ställa in gruppterapin).

Gruppen träffas totalt 6 dagar fördelat på 3 tillfällen. Två terapeuter leder gruppen under samtliga tillfällen.

Varmt välkommen till en personlig och spännande resa.

Stockholm

Fredag 27 mars kl. 13.00-19.00
Lördag 28 mars kl. 9.00-15.00
Onsdag 6 maj kl. 9.00-15.00
Torsdag 7 maj kl. 9.00-15.00
Tisdag 26 maj kl. 9.00-15.00
Onsdag 27 maj kl. 9.00-15.00

Schema

Här finner du aktuellt schema »

Pris

Privatperson
12 500 SEK inkl. moms.

Företag/organisation
12 500 SEK exkl. moms.

Plats

HumaNovas lokaler i Stockholm, Skeppsbron 32

Gruppterapeuter

Liv Åström Kron och Pekka Talamo