Utvecklande ledarskap (UL) – 3 dagar i Stockholm

Som ledare är det bra att ha mod. Att våga släppa kontrollen och låta medarbetarna ta plats. Ta tid till att fråga efter deras synpunkter, lyssna på svaren och se hur engagemanget växer. Och resultaten. Med utvecklande ledarskap blir det roligare att vara chef.

utvecklande ledarskapUtvecklande ledarskap (UL) är en ledarskapsutbildning för dig vill våga lite mer. Som är trött på det konventionella ledarskapets detaljstyrande och vill öppna upp för ett utvecklande ledarskap. Du är chef, ledare eller projektledare och önskar skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa både av dig själv och dina medarbetare.

För organisationer som har många medarbetare födda på 80- och 90-talet anses utvecklande ledarskap (UL) vara den ledarskapsmodell som fungerar bäst.

Konventionellt eller utvecklande ledarskap?

Ett utvecklande ledarskap inspirerar och engagerar. Som ledare ser du till att dina medarbetare har rätt förutsättningar för att kunna agera och prestera med kreativitet och ansvar.

 • Regler, plikter och skyldigheter = Konventionellt ledarskap
 • Motivation och inspiration = Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) på HumaNova

Utbildningen är skräddarsydd för dig som arbetar i någon form av ledande befattning, chef, ledare eller projektledare. Under tre dagar (2+1) får du träna och utveckla ditt ledarskap.

Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som med fördel kan användas som en del av organisationens chefsutvecklingsprogram. Den fungerar utmärkt för dig som vill utvecklas personligt och skapa större trygghet i din ledarroll.

UL kommer från försvarshögskolan

Både utbildningen och ledarskapsmodellen är utvecklad av Försvarshögskolan. Det var i slutet på 90-talet som Försvarshögskolan genomförde en utvärdering av vetenskapliga ledarskapsteorier. Utvecklande ledarskap (UL) blev den teori som utmärker sig när det handlar om förbättrad effektivitet inom alla organisationer.

Utvärderingen blev grunden för Försvarshögskolans svenska modell av ”Transformational Leadership”. Utbildningen har blivit mycket framgångsrik i många olika organisationer och anses vara den ledarskapsmodell som fungerar bäst för medarbetare födda på 80- och 90-talet.

Datum

Stockholm

Ons 22 nov kl. 08.30-15.30
Tis 23 nov kl. 08.30-15.30
Tors 18 jan 2018, kl. 08.30-15.30

Pris

Privatperson
17 900 SEK inkl. moms.

Företag/organisation
17 900 SEK exkl. moms.


Plats

Stockholm
HumaNovas lokaler, Skeppsbron 32, Gamla Stan.
111 30 Stockholm

Utvecklande ledarskap (UL) – syfte och mål

Syftet är att utveckla ledarskap genom att:

 • Öka självinsikten
 • Utveckla dagliga ledarhandlingar
 • Lära dig motivera dina medarbetare
 • Utveckla den egna arbetsgruppen
 • Skapa ökat engagemang och högre effektivitet i organisationen.

Med  större självinsikt blir du samtidigt medveten om hur just du fungerar som person och som ledare. Under utbildningen får du träna på olika ledarstilar och lära dig metoder som inspirerar till engagemang, motivation och ansvar.

En viktig del av utbildningen är att göra en egen personlig utvecklingsplan. Du träffar andra ledare och kan dela erfarenheter och lärdomar.

Innehåll och upplägg

Utbildningen i utvecklande ledarskap (UL) inleds ett par veckor innan första utbildningsdagen. Då får dina medarbetare svara på en enkät med cirka 60 frågor om ditt sätt att leda. Svaren samlas i ett analysverktyg och blir grunden för arbetet under utbildningen.

Teoretiska teorier varvas med modeller, praktiska övningar och gruppdiskussioner som bygger på:

 • ULL ( Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning - (feedback från enkäten)
 • Ledarstilsmodellen och Utvecklande ledarskap
 • Personlig feedback på ditt ledarskap
 • De olika ledarstilarna (inklusive destruktivt ledarskap)
 • Teoretiska modeller
 • Metod för personlig ledarutveckling
 • Personlig utvecklingsplan

Utbildningens omfattning

 • Tre dagar, (2+1)
 • Dag 1–2 är sammanhängande
 • Dag 3 är cirka 1-2 månader efter de första två kursdagarna

Dag 3 syftar till fördjupning och ytterligare reflektion. Samtliga kursdeltagare delar med sig av sina erfarenheter och hela dagen blir en utgångspunkt för arbetet med den personliga utvecklingsplanen.

Behörighet

Utvecklande ledarskap (UL) är en utbildning för dig som arbetar i någon form av ledande befattning, exempelvis som chef, ledare eller projektledare.