Indirekt Ledarskap (IL)

Strategiskt ledarskap – att leda genom andra.

Många chefer upplever att det är svårt att nå ut och styra organisationen genom sina mellanchefer. Är du en av dem? Söker du efter metoder som hjälper dig inspirera och motivera alla dina medarbetare?

Indirekt ledarskap är en utbildning för dig som vill bli en bättre chef för cheferna i din organisation. Strategiskt ledarskap handlar mycket om att vara en förebild. Hur du agerar som chef, hur du kommunicerar samt vilka signaler du skickar och hur de påverkar dina medarbetare.

IL på HumaNova

Indirekt Ledarskap är en utbildning som bygger på gedigen forskning, framtagen och kvalitetssäkrad av Försvarshögskolan. Vi fokuserar på förutsättningarna för ledarskapet, omständigheter som påverkar samt hur många nivåer det finns mellan ledaren och medarbetarna. Utbildningen passar alla som arbetar som chef för en eller flera chefsnivåer i organisationen.

Stockholm

3 dagar
Torsdag 3 dec kl. 9.00-17.00
Fredag 4 dec kl. 9.00-17.00
Onsdag 20 jan kl. 9.00-17.00

Plats

HumaNovas lokaler, Skeppsbron 32, Gamla Stan.

Pris

Privatperson
17 900 SEK inkl. moms.

Företag/organisation
17 900 SEK exkl. moms.

Avbokningsvillkor

Vid avbokning av kurs tidigare än 1 vecka före kursstart sker ingen fakturering. Vid avbokning senare än 1 vecka före kurs faktureras hela kostnaden.

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du kan bli en bättre chef genom att utveckla ditt indirekta ledarskap tillsammans med en egen personlig utvecklingsplan.

Indirekt ledarskap ger större självinsikt samt en medvetenhet om hur du fungerar som person och ledare.

Utbildningens innehåll och upplägg

Indirekt ledarskap varvar teori med övningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Du kommer att få möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap.

  • Vad är dina framgångsfaktorer?
  • Vilka specifika utmaningar finns det?
  • Hur kan du hantera utmaningarna?
  • Vilka sidor du vill utveckla?
  • Vill sidor du vill förstärka?

Vid utbildningens slut har du utformat en egen handlingsplan. Våra deltagare tycker även att mötet med andra ledare är mycket givande och att delade erfarenheter en är en stor källa till insikt.

Utbildningens omfattning

Indirekt ledarskap är en 3 dagars utbildning upplagd på 2+1 dag.
Dag 1-2 är sammanhängande.
Dag 3 sker cirka 2 månader efter de första dagarna. Dag 3 syftar till fördjupning och ytterligare reflektion. Erfarenheter delas med andra ledare och hela dagen blir en utgångspunkt för ditt arbete med din egen utvecklingsplan.

Behörighet

Indirekt ledarskap (IL) är en utbildning för alla som arbetar som chefens och chefernas chef.