Grupp- och teamutveckling

Från grupp till team

Varför samarbetar vissa grupper och blir framgångsrika team medan andra misslyckas och drar åt olika håll? Svaret är att teamet arbetar med HUR.

De flesta företag och organisationer består till 80 procent av HUR – Kultur:

 • Engagemang
 • Beteenden
 • Värderingar
 • Samarbete
 • Konflikthantering
 • Attityder

Resterande 20 procent består av VAD – Struktur:

 • Produkter
 • Kunder
 • Resurser
 • Processer
 • Budget

HUR är nyckeln till framgång och fina resultat

Med rätt kultur skapas goda förutsättningar för en grupp att förvandlas till ett effektivt team. Vägen dit går genom olika stadier. Ibland går processen fort men det händer ofta att gruppen fastnar i ett utvecklande stadium. Förändringsledaren har kunskap om förvandlingens olika stadier och kan guida utvecklingen framåt. Medarbetarna får hjälp att förstå vad som händer, varför det händer och hur de kan bidra till att skapa en kultur som vilar i HUR.

HumaNova arbetar efter en modell som belyser viktiga frågor:
1. Vad är av gruppens nuläge.
2. Vad är syftet med arbetet? Gruppens mål och uppgift?
3. Vad är problemet?
4. Vilka hinder finns?
5. Vad behöver hända för att gruppen ska komma framåt?
6. Vad behöver utvecklas?
7. Vad är nästa steg?

Modellen fokuserar framför allt på HUR – Värderingar, Samarbete, Beteende, Konflikthantering, men det är också viktigt att arbeta med VAD så att medarbetarna förstår vad det innebär för organisationens utveckling.

Utbildningsprocessen från grupp till team

Varje grupp består av unika individer och varje utbildning skräddarsys efter gruppens behov, syfte och mål. Utbildningen kan exempelvis se ut så här:

 • Intervju med ansvarig chef
 • Intervjuer med alla medarbetare eller ett representativt urval
 • Förberedelser
 • Genomförande – antal dagar beror på den valda insatsen
 • Utvärdering
 • Uppföljning

Analysverktyg

 • DISC Beteendeprofiler
 • IDI 360-gradsanalys på beteenden.
 • GDQ – Group Development Questionnaire – som ger en tydlig överblick över exakt vad gruppen behöver arbeta med.

Humanovas utvecklingskonsulter

Våra utbildare har erfarenhet från arbete i olika organisationer på ledande nivå samt utbildning till organisationskonsult och/eller samtalsterapeut inom psykosyntes. Vi har med andra ord god inblick i både VAD och HUR eller Struktur och Kultur. Vi når snabbt fram till resultat då vi har lätt för att förstå förutsättningarna och vilka åtgärder som behövs för att komma framåt.