Förändringsledning

Delaktighet motiverar förändring

Är det något som vi kan vara säkra på så är det att förändring är konstant. Omvärlden förändras, den snabba utvecklingen inom digital teknik leder till nya processer med nya rutiner och arbetssätt. Det händer varje dag inom alla organisationer och branscher.
Förändringsledning är en kurs för ledare och medarbetare som:

 • Leder eller utvecklar förändringsprocesser
 • Bygger upp en organisation med förändringskompetenser

Utbildningens syfte och mål

Förändringsledning handlar om att skapa motivation genom att hjälpa medarbetarna att förstå nyttan och få dem att känna sig delaktiga i förändringen. Förstår vi helheten i förändringsledning så utvecklas både medarbetare och organisationens resultat.

Det betyder att du som är ledare behöver ligga ett steg före dina medarbetare i planeringen. Du behöver förstå hur dina medarbetare reagerar på förändring för att klara av en förflyttning från nuläge till önskat läge. Endast 30 procent av allt förändringsarbete når sitt slutmål visa flera undersökningar. Då kan vi förstå att det behövs rätt insatser i rätt tid till rätt personer inom organisationen.

Vet du vilka faktorer du behöver ta hänsyn till när det gäller att leda i förändring? Undrar du över varför dina medarbetare reagerar som de gör när förändring kommer på tal?

Utbildningens innehåll och upplägg

En stor del av arbetet som förändringsledare består av att kommunicera, analysera och följa upp implementeringen kontinuerligt. Med konkreta arbetssätt och metoder lär du dig skapa förankring och acceptans vid beslutspunkter i hela organisationen lägger du grunden för en lyckad förändringsprocess.

Som förändringsledare behöver du kunna:

 • Förändringens olika faser
 • Planera
 • Hantera rädsla
 • Förstå hur människor reagerar i förändring
 • Motstånd och andra svårigheter för att hålla er kvar i rätt riktning
 • Kunna hantera det oväntade
 • Tittar på vilka verktyg som kan snabba upp en förändringsprocess

Utbildningen utgår även från den externa sidan och tittar på omvärlden. Syftet är att förändringsledning ska leda till något bättre och gynna hela organisationen/företaget.

Utbildningens omfattning

HumaNova arbetar för att du som förändringsledare ska:

 • Ha större insikt i vad som krävs för att leda från förändring till bestående förbättring
 • Ha kompetensen att som förändringsledare ta organisationen från nöd och resursslöseri till framgång och värdeskapande
 • Kunna hantera de vanligaste utmaningarna förändringsledaren möter; bristande stöd/förståelse från ledning, likgiltighet eller motstånd bland medarbetare, avsaknad av resurser och kompetens, bristfällig kommunikation med mera.

Vi använder följande verktyg och kurslitteratur:

 • Konsekvensanalys och påverkan i organisationen
 • Grupper i förändring – Susan Wheelan
 • ADKAR av Prosci – 5 -stegs modell för framgångsrikt förändringsarbete
 • Kotters 8-stegs modell för förändring
 • Förändringens fyra rum

Utbildningen inom förändringsledning blandar teoretiska teorier och modeller med praktiska övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyten.

Utbildningens omfattning

Enligt överenskommelse.

Behörighet

Förändringsledning är en utbildning för ledare som har ansvar för förändringar samt organisationsutvecklare, HR-chefer, HR-konsulter, coacher projektledare och projektdeltagare.