Chefs- och ledarskapsutveckling

För att leda andra behöver du veta något om människor. För att veta något om människor behöver du veta något om dig själv. Ditt ledarskap påverkar dina medarbetares motivation, engagemang och effektivitet.

HumaNovas chefs- och ledarskapsutveckling är behovsanpassad. Det spelar ingen roll om du är erfaren eller ny som chef, utbildningen skräddarsys efter deltagarnas erfarenheter och bakgrund. Våra utbildare är konsulter med lång och gedigen erfarenhet av chefs- och ledarutveckling.

Utbildningens syfte och mål

Som chef är du den som ska leda,stödja och coacha dina medarbetare så att de kan utvecklas och blir självständiga. Under utbildningen tränas du på att använda ett coachande förhållningssätt. Syftet är att dina medarbetare ska uppleva dig som den stödjande, motiverande och synliga chef du vill vara.

Har du blivit chef över dina tidigare kollegor?
Utbildningen lär dig att utveckla ett ledarskap som bidrar till att dina medarbetare kan arbeta som ett lag. Målsättningen är att du lär dig inspirera varje enskild medarbetare till att ta eget ansvar och aktivt jobba för att nå organisationens gemensamma mål.

Utbildningens innehåll och upplägg

Under utbildningen i chefs- och ledarutveckling får du även träna på att hålla möten samt leda utvecklingssamtal och svåra samtal.

Delar ur innehållet:

  • Svåra samtal och konflikter
  • Coachande ledarskap
  • Att vara chef respektive ledare
  • Ledarstil och självkännedom
  • Effektiva möten
  • Hantera olikheter
  • Feedback och Försvar
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Gruppdynamik, att utveckla en grupp till ett effektivt team (IMGD)
  • Skapa förtroendefulla relationer

Utbildningens omfattning

Enligt överenskommelse.

Behörighet

HumaNovas chefs- och ledarutveckling är en utbildning för dig som är på väg att bli chef eller redan arbetar i någon form av ledande befattning, exempelvis som chef, ledare eller projektledare.