360° Ledarbedömning

ULL – Utvecklande ledarskap ledarbedömning.

Ett 360° skattningsverktyg för ledarbeteende. Detta verktyg används i samband med att man går utbildningen Utvecklande ledarskap (UL) eller i samband med företagsanpassad UL. Verktyget ger en utomordentlig möjlighet att som chef och ledare få feedback på sitt ledarbeteende från sin egen chef och sina medarbetare. Det ger också insikt om hur den feedbacken motsvarar hur jag själv uppfattar mitt ledarbeteende.