Grundutbildning i motiverande samtal (MI) – 3 dagar

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetodik som har utvecklats av forskarna Miller och Rollnick. Metoden är ett klientcentrerat, förändringsinriktat, evidensbaserat och samtidigt styrande samtal om förändring.

I Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är MI en av de rekommenderade metoderna att använda i det kvalificerade samtalet.

Motiverande samtal syftar till att väcka och förstärka medarbetarnas inre motivation till förändring genom att utforska hur medarbetaren ser på sin problematik. Du lär dig bedöma motivation med olika tekniker. Genom att stimulera och lyssna till medarbetarens eget prat om förändring kan du förstärka det som leder i positiv riktning. Utbildningen visar även hur du förebygger och hanterar motstånd.

Utbildningens innehåll och upplägg

Pedagogiken är deltagarstyrd och bygger i hög grad på egen aktivitet. Teoretiska avsnitt varvas med färdighetsträning, demonstrationer och feedback. Träningen utgår i möjligaste mån från problemområden som är aktuella för deltagarna.Grundutbildningen omfattas av MINT:s rekommendationer, (nätverket för MI-tränare). Förhållningssättet, ”MI-andan”, genomsyrar våra tre dagar tillsammans när vi tränar och arbetar med metodikens olika delar:

 • Teori, historik.
 • MI – en evidensbaserad metod.
 • Grundläggande principer i MI, förhållningssätt, strategier och färdigheter.
 • MI-lyssnandets teknik.
 • Träning i grundläggande kommunikationsfärdigheter.
 • Förändringsprocessen.
 • Förändringsprat (Change talk) handlar om att höra, locka fram och förstärka.
 • Diskrepans och ambivalens – att förstå begreppen.
 • Ambivalensutforskning och andra strategier för ambivalensbearbetning.
 • Motståndsbegreppet och motståndshantering i praktiskt arbete.
 • Informationsutväxling – dialog istället för föreläsning.
 • Meny Agenda – ett respektfullt sätt att strukturera samtalet.
 • Tillämpning av MI i olika kontexter.
 • Kodning och återkoppling av det egna MI – utförandet.

Grundutbildningens omfattning

Grundutbildning i motiverande samtal (MI) är en tre dagars sammanhängande utbildning.

Behörighet

Ingen särskild behörighet krävs. Men det är naturligtvis en fördel att du har samtalsvana.

Vad krävs för att bli godkänd?

För att bli godkänd krävs att du aktivt deltar alla tre dagar. Efter godkänd och genomförd utbildning får alla deltagare var sitt kursintyg.

Vidareutbildning till MI-tränare

Efter godkänd grundutbildning har du möjlighet att utbilda dig till MI-tränare och bli lärare i MI-metoden. Utbildningen, Training New Trainers, anordnas en gång om året internationellt och vissa år även i Norden. Du kvalificerar dig som utbildare och får möjlighet att bli medlem i MINT (nätverket för MI-tränare) vilket är den kvalitetssäkring som används inom metoden.

Intresserad av MI-utbildning till ditt företag?

Kontakt Carina Collinder på carina.collinder@humanova.com.

Om ni är färre än fyra personer erbjuder vi öppna MI-utbildningar på flera orter varje termin. Välj stad och se aktuella datum. En nyhet i höst är MI i Linköping och Umeå.

Göteborg
Stockholm
Malmö
Linköping och Umeå