Företag Kommunikation

Kommunikation

En tydlig kommunikation och väl fungerande relationer är de enskilt viktigaste framgångsfaktorerna för att ett företag ska kunna uppnå de mål man vill och skapa resultat över förväntan.

Det innebär kommunikativa ledare som skapar förutsättningar för motivation och inspiration, medarbetare som utifrån inre drivkrafter och egen vilja tar ansvar för interna och externa relationer

Resultatet skapas i mötet

Det är i sanningens ögonblick, i mötet chef – medarbetare, kollegor emellan, medarbetare – kund det avgörande resultatet skapas.

HumaNova kan hjälpa dig och ditt företag att förädla och utveckla såväl kommunikation, som relation. Det kan vara att utbilda i motiverande samtal, coachande samtal, kundbemötande, konflikthantering, eller ”svåra samtal”.

Förstå dig själv och andra

För att förstå din egen och andras beteende och kommunikation är det värdefullt att göra en beteende- och kommunikationsprofil. HumaNovas konsulter är certifierade i ett flertal verktyg avsett för detta. Välkommen att kontakta oss med frågor om våra företagsanpassade utbildningar.