Företagsanpassad Utbildning

Företagsanpassade utbildningar

HumaNova Företagsutveckling (HNF) arbetar nära företag och organisationer med skräddarsydda företagsanpassade utbildningar. Med hjälp av oss kan du och ditt företag utveckla såväl ledarskap som medarbetarskap.

Vi erbjuder kompetensutveckling för chefer, grupper och enskilda medarbetare. Utbildningen anpassas efter organisationens specifika behov av utveckling och stöd. Exempel på företagsanpassad utbildning:

  • Chef- och ledarskapsutveckling
  • Grupp- och teamutveckling
  • Ledargruppsutveckling
  • Utvecklande ledarskap (UL)
  • Indirekt ledarskap (IL)
  • Motiverande samtal (MI)