Ledarskapsutbildning på statlig myndighet. Utbildningen har fokus på det kommunikativa ledarskapet.

Oktober 2015