Kommunikationsträning med MI – samtal för lärare på gymnasieskola

September 2015