Grupputveckling för arbetsgrupp inom Karolinska Universitetssjukhuset.

September 2015