Grupphandledning med fokus på ledarskapsutmaningar, för specialister med arbetsledande roll, utan att vara formell chef. Uppdragsgivaren är en statlig myndighet.

September 2015