Grupputveckling med arbetsgrupp på Karolinska sjukhuset. Syftet är att få en samsyn i patientbemötande.

Augusti 2015